Waarom de studie Kunstbeleid en Kunstbedrijf in Nijmegen?

Welke plaats heeft kunst in de maatschappij – of zou ze moeten hebben? Hoe belangrijk vinden we kunst? Belangrijk genoeg om in te investeren? En zo ja, wie moet dat geld dan opbrengen? En hoe brengen we het idee van de waarde van kunst vervolgens over op het publiek? In de masterspecialisatie Kunstbeleid en Kunstbedrijf verdiep je je in fundamentele vragen over het belang van kunst en cultureel ondernemerschap in de Nederlandse samenleving.

  • De Radboud Universiteit biedt als enige universiteit een Nederlandstalige masterspecialisatie aan die volledig gespecialiseerd is in kunstbeleid, kunstbedrijf en (privé)financiering van kunst. Je wordt optimaal voorbereid op een carrière in het Nederlandse kunstveld: je bestudeert casussen op basis van Nederlandse, actuele bronnen en debatten.
  • Je kunt je binnen Kunstbeleid en Kunstbedrijf specialiseren door middel van het profiel erfgoedbeleidNa je master met deze profilering heb je het gereedschap en de bagage om over erfgoedkwesties te adviseren en hiermee uitvoerend aan de slag te gaan. 
  • Je doet een onderzoeksstage bij een overheidsinstelling of een instelling in het culturele veld. Je kunt onder meer stage lopen bij musea, gemeentes, (dans)festivals, toneelgezelschappen, poppodia en orkesten.
  • Je hebt veel keuzevrijheid in je studieprogramma.
  • Het onderwijs is interactief; de cursussen bestaan enkel uit actieve werkvormen. Zo ben je voortdurend met elkaar in discussie. Je krijgt regelmatig college van gastdocenten en je bezoekt culturele organisaties.
  • Je bestudeert concrete, actuele en maatschappelijke vraagstukken over kunstfinanciering en kunstbeleid.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit