Wat kun je ermee?

Met deze masterspecialisatie op zak kun je écht iets bijdragen aan financierings- en beleidsvraagstukken in de wereld van kunst en cultuur. Je bezit de expertise om instellingen te adviseren over vragen waar ze nu en voor de komende jaren mee kampen en de uitdagingen waar de kunstwereld zich voor gesteld ziet.

Arbeidsmarktperspectief

Met jouw theoretische fundament en praktische blik kun je onder meer gaan werken bij de overheid, bij culturele instellingen, musea, centra voor de kunsten, erfgoedinstellingen en bij organisaties op het snijvlak van het maken, verspreiden en financieren van cultuur. Ook kun je je richten op een baan in de journalistiek of een onderzoeksfunctie in een culturele organisatie. Omdat de specialisatie volledig Nederlandstalig is, ben je optimaal voorbereid op functies in het Nederlandse kunstenveld of het gemeentelijke, provinciale of overheidsbeleid.

Mogelijke beroepen

  • Beleidsmedewerker
  • Muziek- of museumeducator
  • Cultuurmakelaar
  • Journalist
  • Onderzoeker
  • Fondsenwerver

Arbeidsmarktgegevens

Van de afgestudeerden binnen deze masterspecialisatie heeft 60% kort na afstuderen een baan binnen het vakgebied (bron: www.studiekeuze123.nl). Om een idee te krijgen van het gemiddelde startsalaris van onze afgestudeerden met een masterdiploma Kunstbeleid en Kunstbedrijf, vind je hieronder enkele voorbeelden van veelvoorkomende beroepen met bijbehorend bruto startsalaris. Natuurlijk zijn er daarnaast diverse andere mogelijkheden. Het genoemde salaris geeft het landelijke gemiddelde weer van het startersloon voor dit beroep (bron: Loonwijzer.nl), bij een fulltime aanstelling.

  • Redacteur: €2.499,-
  • Docent in HBO: €3.029,-
  • Organisator evenementen: €2.261,-

 

Onderwijs

Je kunt ook aan de slag als docent CKV of Kunst algemeen. Als je graag in het onderwijs wilt werken, kun je na de masterspecialisatie Kunstbeleid en Kunstbedrijf doorstromen naar de lerarenopleiding Mens- en Maatschappijwetenschappen bij de Radboud Docenten Academie. Daarvoor heb je wel een bacheloropleiding Kunstgeschiedenis of Algemene Cultuurwetenschappen nodig.

Radboud Career Service

Vind je het lastig om te bepalen waar je na je master aan de slag wilt? Radboud Career Service helpt je graag op weg. Ze begeleidt en ondersteunt studenten en net afgestudeerden bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Je kunt er terecht voor onder andere loopbaanadvies, sollicitatietips en voor informatie over stages en vacatures.

Promoveren

Wanneer je je masterspecialisatie hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Je solliciteert dan naar een tijdelijke aanstelling aan een universiteit om onderzoek te doen en een proefschrift te schrijven. Veel promovendi - ook wel PhD studenten genoemd - verzorgen ook onderwijs binnen hun vakgebied. Een klein deel van de afgestudeerden van de masterspecialisatie Kunstbeleid en Kunstbedrijf wordt promovendus.