Martijn van Weele

Testimonial Martijn van Weele
Ik deel de mening van veel van de docenten dat veel academisch schrijven de beste voorbereiding voor professioneel kunsthistorisch werk is.
Naam
Martijn van Weele
Opleiding
Kunstgeschiedenis
Einddatum studie
Huidige functie
Research master student

Martijn van Weele heeft de bachelor en master Kunstgeschiedenis afgerond en is vervolgens een Research Master gaan doen.

Hoe heb je de master ervaren?

Mijn algemene ervaring was zeer positief: ik vond de master uitdagend en verdiepend. De nadruk op essays boven tentamens was een goede uitdaging. Ik deel de mening van veel van de docenten dat veel academisch schrijven de beste voorbereiding voor professioneel kunsthistorisch werk is. Wat soms voor een uitdaging zorgde was dat de vereisten voor de verschillende cursussen (tentamen óf essay vs. tentamen én essay bijvoorbeeld) beter op elkaar kunnen afgestemd hadden kunnen worden.

Wat ben je na het afronden van de master gaan doen?

Ik volg een research master aan de Universiteit Utrecht, waar ik voortbouw op mijn vaardigheden in het academisch schrijven en mijn kennis van kunsttheorie en kunstgeschiedenis. Voor mij is een tweede master een kans om me meer te verbreden en verdiepen in onderwerpen die mij interesseren. De research master is eveneens een voorbereiding op professioneel kunsthistorisch onderzoek, en op het schrijven van een proefschrift. Vooral dat laatste is een grote ambitie van mij.

Heb je een tip voor onze masterstudenten?

Zorg ervoor dat je zo vroeg mogelijk begint met het schrijven van een essay. Hoe vroeger je begint, hoe makkelijker het werk te spreiden is, en hoe meer tijd je dus overhoudt.