Waarom de studie Kunstgeschiedenis in Nijmegen?

In deze masterspecialisatie bestudeer je materiële en visuele cultuur in een historische context, maar ook in relatie tot urgente maatschappelijke vragen over betekenis, macht, bezit en identiteit in mondiaal en transhistorisch perspectief. Je leert over de recente trends en shifts in de debatten over erfgoed en de museumwereld en wordt getraind in het toepassen van theorie. De specialisatie Kunstgeschiedenis bereidt je voor op een professionele carrière binnen de museumwereld of bij een andere culturele (overheids)instelling, de journalistiek, het onderwijs of de kunsthandel. Je krijgt les van zowel docenten als experts uit de museumwereld en tijdens je stage doe je ervaring op in het werkveld. Een verdergaande training in een wetenschappelijk denk- en schrijfniveau wordt op die wijze gecombineerd met praktijkvaardigheden: je geeft presentaties, je ontwerpt een concept-tentoonstelling, je schrijft onderzoeksverslagen en je loopt stage, bijvoorbeeld bij een toonaangevend museum.

  • Je docenten zijn vooraanstaande wetenschappers met een internationale reputatie die met hun publicaties bijdragen aan academische debatten in binnen- en buitenland, en tevens regelmatig betrokken zijn bij grote (tentoonstellings)projecten in Nederland en daarbuiten.
  • Je loopt stage in een museum of een andere culturele instelling in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum Amsterdam, het Van Abbemuseum, het Frans Hals Museum en Museum Paleis Het Loo.
  • Je kunt je binnen Kunstgeschiedenis specialiseren door middel van het masterprofiel erfgoedbeleid. Na je master met deze profilering heb je het gereedschap en de bagage om over erfgoedkwesties te adviseren en hiermee uitvoerend aan de slag te gaan. 

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit