Literary Studies

MasterLiterary Studies (research)

In de masterspecialisatie Literary Studies leer je hoe je nieuwe ontdekkingen doet die bijdragen aan een beter begrip van literaire teksten en hun functie in de samenleving.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.