Picture Local Environmental Change and Sustainable Cities

MasterLocal Environmental Change and Sustainable Cities

In deze specialisatie richt je je op duurzaamheidstransformaties op lokaal niveau, in het bijzonder op de ontwikkeling van duurzame steden en regio's. Je analyseert en reflecteert op een duurzame toekomst en duurzaamheidsmaatregelen en -instrumenten.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.