Master Filosofie

Tijd voor verdieping. Tijdens de Master Filosofie maak je een keuze uit één van vijf specialisaties. Je brengt niet alleen een inhoudelijke focus aan in je filosofieopleiding, maar kiest ook voor een uitgesproken stijl van filosofie. In alle gevallen kies je voor een master die je voorbereidt op de filosofische beroepspraktijk buiten de academie.

Specialisaties

 • Filosofie van Taal en Cognitie

  Deze specialisatie is analytisch georiënteerd en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen. Je bestudeert vragen rondom culturele evolutie, waarneming en begrip, coöperatief gedrag, bewustzijn en vrije wil.

 • Continentale Filosofie: Fenomenologie, Hermeneutiek en Psychoanalyse

  Aan de hand van filosofen uit de continentale traditie onderzoek je hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie. Je richt je op thema’s als: de verhouding tussen taal en waarheid, metafysicakritiek en psychoanalyse.

 • Praktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit

  Tijdens deze masterspecialisatie leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de ‘vanzelfsprekende’ realiteit waarin we ons bevinden.

 • Grote ideeën en hun geschiedenis

  In deze master leer je huidige ideeën en begrippen vanuit hun geschiedenis te begrijpen. Door te zien waar actuele kwesties vandaan komen, leer je ze in een breder verband te bekijken en begrijp je ze beter.

 • Philosophy, Politics and Society

  In de masterspecialisatie Philosophy, Politics and Society houd je je vooral bezig met hedendaagse filosofische discussies op het gebied van politiek, wetenschap en ecologie. Gaan politici en wetenschappers de ecologische crisis oplossen?

Pre-master

 • Pre-master Filosofie

  Kun je niet direct met je bacheloropleiding instromen in de master? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een pre-master Filosofie.