Over ons onderzoek

Deze specialisatie is verbonden met het onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het Institute for Computing and Information Sciences (iCIS), evenals het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP). Onderzoekers van beide instituten werken samen op het gebied van mathematische logica en theoretische informatica. Het onderzoek op dit gebied is gericht op een beter begrip van de wiskundige grondslagen van de informatica. Op deze pagina kun je meer lezen over de relevante onderzoeksinstituten en afdelingen waar ons hoog aangeschreven onderzoek plaatsvindt.

Onderzoeksinstituten

Institute for Computing and Information Sciences

Het overkoepelende doel van iCIS is om de veiligheid en betrouwbaarheid van op computers gebaseerde systemen en algoritmes te verbeteren op basis van wiskundig onderbouwde theorieën. Door zijn baanbrekende onderzoek is iCIS een voorloper op het gebied van onderzoek en draagt het bij aan de samenleving, vooral op het gebied van cyberbeveiliging. iCIS kijkt verder dan zijn eigen vakgebied omdat het de knowhow integreert met andere disciplines zoals recht, geneeskunde en neurowetenschappen. Met deze aanpak is iCIS niet alleen relevant in onderzoek, maar pakt het ook de uitdagingen van IT in de moderne samenleving aan.

Het onderzoek bij iCIS is georganiseerd in drie verschillende onderzoeksvelden:

  • Software Science
  • Digital Security
  • Data Science

Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics

IMAPP verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van wiskunde, hoge-energiefysica en astrofysica met speciale aandacht voor interdisciplinaire onderwerpen. Het overkoepelende onderzoeksthema is de oorsprong en evolutie van het universum en de daaraan ten grondslag liggende mathematische structuren. De combinatie van onderzoeksthema's van IMAPP is noemenswaardig. Er zijn wiskundigen die werken aan statistieken van ziekten, astrofysici die kijken naar botsingen van zwarte gaten en natuurkundigen die proberen het standaardmodel van de deeltjesfysica te voltooien. Hoewel IMAPP verschillende onderzoeksvelden behandelt, werken wetenschappers nauw samen aan interdisciplinaire onderzoeksthema's. Voorbeelden van onderzoek bij IMAPP zijn onderzoek naar het Higgs-boson-deeltje, het beeld van een zwart gat en zwaartekrachtsgolven.

Onderzoeksgroepen

Je kunt je eigen masteronderzoek doen bij een onderzoeksgroep bij een van beide onderzoeksinstituten of bij een externe organisatie. Een paar voorbeelden van thema's waarin je je eigen onderzoeksonderwerp zou kunnen kiezen zijn:

  • Types
  • Automata
  • Proofs
  • Algebra
  • Categories
  • Logic
  • Complexity
Software models

Software Science group

De missie van deze groep is het uitvoeren van toonaangevend onderzoek naar het gebruik van modellen voor het ontwerp en de analyse van software, waarbij de kloof tussen theorie en toepassingen wordt overbrugd. De groep staat bekend om verschillende onderzoeksthema's die nauw verwant zijn aan het MFoCS-programma, zoals type theory, formal methods, (co)algebraïsche methoden, programmeertalen, termherschrijving en complexity, en model learning.

Data Science group

Data Science group

De Data Science group binnen iCIS ontwikkelt theorieën en methoden voor schaalbare machine learning en information retrieval om big data te analyseren en uitdagende problemen aan te pakken in (onder andere) neurowetenschappen en bio-informatica. Ze zijn betrokken bij verschillende projecten met andere groepen, zowel binnen als buiten de Radboud Universiteit, zoals het Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, en SNN Adaptive Intelligence.

Digital security

Digital Security group

De Digital Security group werkt aan een breed scala aan onderwerpen op het gebied van computerbeveiliging, waaronder toegepaste cryptografie, beveiligingsprotocollen, smartcards en RFID, en de beveiliging en correctheid van software. We zijn ook geïnteresseerd in maatschappelijke aspecten van digitale beveiliging, zoals privacy en e-voting, en de interactie met disciplines buiten de informatica zoals cryptografie en recht.

Mathematics Master's specialisation

Afdeling Wiskunde

Wiskunde inspireert en fascineert, en tegelijkertijd levert het een enorme bijdrage aan de maatschappij. De missie van de afdeling Wiskunde is om onderzoek te doen in de wiskunde op het hoogste wetenschappelijke niveau. Het onderzoek is gebaseerd op toegepaste wiskunde, toegepaste stochastiek, mathematische natuurkunde en zuivere wiskunde.

Onderzoeksfaciliteiten

Onze universiteit investeert in unieke onderzoeksfaciliteiten van internationaal belang. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie van magneten en lasers voor materiaalonderzoek bij HFML-FELIX en de hersenscanfaciliteiten voor onderzoek bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.