Over ons onderzoek

De master Mathematics aan de Radboud Universiteit is nauw verbonden met het Wiskundedepartement, dat verschillende prominente onderzoeksthema's herbergt: toegepaste wiskunde, toegepaste stochastiek, zuivere wiskunde en mathematische fysica (binnen het Institute of Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP)). Op deze pagina kun je meer ontdekken over de relevante onderzoeksinstituten en departementen waar ons gewaardeerd onderzoek wordt uitgevoerd.

Onderzoeksinstituten

Instituut voor Wiskunde, Astrofysica en Deeltjesfysica (IMAPP)

IMAPP voert fundamenteel onderzoek uit in wiskunde, high-energy fysica en astrofysica, met een specifieke focus op interdisciplinaire onderwerpen. Het overkoepelende onderzoeksthema is de oorsprong en evolutie van het universum en de onderliggende wiskundige structuren. IMAPP integreert diverse onderzoeksgebieden, waarbij wiskundigen ziektestatistieken bestuderen, astrofysici onderzoek doen naar botsingen van zwarte gaten, en natuurkundigen de standaardmodel van deeltjesfysica verder ontwikkelen. Ondanks dat ze verschillende vakgebieden bestrijken, werken wetenschappers nauw samen aan interdisciplinair onderzoek. Onderzoek bij IMAPP omvat meetkunde en topologie, willekeurigheid en datawetenschap, theoretische en numerieke aspecten van partiële differentiaalvergelijkingen, mathematische algemene relativiteitstheorie, en meer.

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen van het Mathematics departement vind je hieronder:

Applied Mathematics

Applied Mathematics

Het onderzoek binnen deze groep kenmerkt zich door zijn interdisciplinaire karakter. Er zijn nauwe banden met de groepen Toegepaste Stochastiek en Mathematische Fysica, evenals met andere onderzoeksinstituten aan de Radboud Universiteit. Deze groep richt zich zowel op de theoretische als numerieke aspecten van problemen, en is momenteel gespecialiseerd in de volgende thema's: Toegepaste Analyse, Modellering en Toepassingen, en Numeriek en Berekening.

Stochastics

Applied Stochastics

Voor veel complexe systemen in de natuur en de samenleving biedt willekeurigheid een efficiënte beschrijving met grote verklarende en voorspellende kracht. Stochastiek is het gebied van de wiskunde dat zich bezighoudt met processen en objecten waar willekeurigheid een rol speelt.

Pure Mathematics

Pure Mathematics

Pure Wiskunde is een zeer breed gebied dat vele deelgebieden omvat. Onder de belangrijkste richtingen die vertegenwoordigd zijn in deze onderzoeksgroep vallen onder andere: Algebraïsche en Arithmetische Meetkunde, Algebraïsche Topologie, Differentiële Meetkunde, Logica en Computer Algebra, Getaltheorie, en Representatietheorie en Lie-theorie.

Mathematical Physics

Mathematical Physics

Deze groep richt zich op moderne mathematische natuurkunde, met name op de twee grote fundamentele theorieën van de natuurkunde: algemene relativiteitstheorie en kwantumveldentheorie. Hun interesse ligt zowel bij de zuivere als toegepaste wiskundige onderwerpen die hier nodig zijn, maar ook bij toepassingen aan de grenzen van de fundamentele natuurkunde. Er is een sterke samenwerking met de nabijgelegen vakgroepen astrofysica en high-energy fysica.