Over ons onderzoek

Deze masterspecialisatie is nauw verbonden met het Radboud Institute of Molecular Life Sciences (RIMLS), een toonaangevend onderzoeksinstituut die het RadboudUMC en de FNWI met elkaar verbindt. Op deze pagina kun je meer lezen over de relevante onderzoeksinstituten en afdelingen waar ons zeer gerenommeerde onderzoek plaatsvindt.

Onderzoeksinstituten

Radboud Institute for Molecular Life Sciences

Het Radboud Institute for Molecular Life Sciences is een toonaangevend interfacultair onderzoeksinstituut van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Radboud Universiteit) en de Faculteit der Medische Wetenschappen (RadboudUMC). Door de wetenschappelijke expertise van zowel de moleculaire als medische wetenschappen te integreren, streeft RIMLS naar een beter begrip van de moleculaire mechanismen van ziekten. Onderzoeksgebieden van RIMLS - FNWI omvatten epigenetica, stamcel- en ontwikkelingsbiologie, en bioinformatica.

Onderzoeksafdelingen

Het onderzoek op het gebied van Epigenomics is verdeeld in twee afdelingen aan de Radboud Universiteit: Molecular Biology en Molecular Developmental Biology. Beide afdelingen maken deel uit van RIMLS. Je zult je eerste stage uitvoeren bij een van deze afdelingen, of een verwante afdeling. De tweede stage kan ook plaatsvinden bij een medische afdeling, een andere universiteit in Nederland of in het buitenland, of bij een verwant bedrijf.

DNA

Molecular Biology

De afdeling Molecular Biology richt zich op genetische en epigenetische pathways in gezondheid en ziekte. Soms wordt ingezoomd op één specifiek eiwit, maar vaak omvat het onderzoek het volledig uitzoeken van genoom- en proteoombrede moleculaire mechanismen. Hierbij wordt de analyse van transcriptiefactorbindingsplaatsen, 3D-structuren, epigenetische markers, DNA-methylatie, RNA-transcriptomen en epigenetische leescomplexen betrokken. Met zowel next-generation sequencing-technieken als geavanceerde kwantitatieve massaspectrometrie worden genomics, epigenomics en proteomics gecombineerd in een cellulaire benadering.

RIMLS Molecular Biology

Molecular Developmental Biology

Een centraal thema in het onderzoek van de afdeling Molecular Developmental Biology is de regulatie van ontwikkelingsgenen. Ze werken aan vragen zoals: Welke genen spelen een rol in celontwikkeling? Wat is de rol van epigenetische mutaties in hun transcriptie? En hoe kunnen we bioinformatica gebruiken om interacties tussen DNA en eiwitten te bestuderen? De antwoorden leiden tot uitgebreide kennis over pluripotentie, cellijntoewijding en diverse ziekten.