Waarom Medical Epigenomics in Nijmegen?

Onze huidcellen, levercellen en bloedcellen bevatten allemaal dezelfde genetische informatie. Toch zijn dit verschillende soorten cellen, die elk hun eigen specifieke taken uitvoeren. Hoe is dit mogelijk? De verklaring ligt in het epigenoom: een erfelijk, celspecifieke set chromosomale veranderingen, die de identiteit van de cel bepaalt en de genexpressie reguleert. De Radboud Universiteit is wereldwijd toonaangevend in de studie van het epigenoom en biedt met trots de enige masteropleiding in Nederland op dit gebied aan.

Waarom Medical Epigenomics?

  • De Radboud Universiteit integreert diverse geavanceerde technologieën – zoals kwantitatieve massaspectrometrie en next-generation DNA-sequencing – met downstream bioinformatica-analyses. Dit is uniek in Europa.
  • Dit programma stelt je in staat om samen te werken met onderzoekers van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS), een van de toonaangevende multidisciplinaire onderzoeksinstituten op dit vakgebied wereldwijd.
  • Het programma heeft nauwe contacten met vooraanstaande medisch georiënteerde groepen op de Radboud campus en met internationale instituten (EMBL, Max-Planck, Marie Curie, Cambridge, Amerikaanse laboratoria, enzovoort). Als masterstudent is er volop gelegenheid om stage te lopen bij een van deze groepen.
  • De Radboud Universiteit coördineert meerdere grote epigenetica-projecten, waaronder projecten over leukemie, huidontwikkeling, pluripotentie, embryonale ontwikkeling, malaria en organoïden. Masterstudenten krijgen de kans om deel te nemen aan deze projecten.
  • Onderzoekers die getraind zijn in het genereren en integreren van hoogdimensionale data zijn zeer gewild, zowel in de academische wereld als in de industrie. Veel van onze voormalige studenten volgen hun promotieonderzoek aan gerenommeerde instellingen.

Wil je meer weten van wat de Radboud Universiteit te bieden heeft? 

Waarom Radboud Universiteit

Ontdek de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is onze missie om de grenzen van wetenschappelijke kennis te verleggen door onderwijs en baanbrekend onderzoek. In de video hieronder krijg je een korte introductie van de verschillende onderzoeksvelden binnen onze faculteit. Volg ons ook op Instagram.