Over ons onderzoek

De masterspecialisatie Medicinal Chemistry is nauw verbonden met verschillende onderzoeksdiensten binnen het Institute for Molecules and Materials (IMM), in nauwe samenwerking met het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS). We stimuleren je om een onafhankelijke onderzoeker te worden, onder begeleiding van meer ervaren onderzoekers in het laboratorium. Tijdens je masterstage krijg je toegang tot alle relevante onderzoeksfaciliteiten en laboratoria in het Huygensgebouw, en ook tot radiografische instrumenten in het academisch ziekenhuis Radboudumc, dat zich recht tegenover de universiteit bevindt.

Onderzoeksinstituten

Institute for Molecules and Materials (IMM) 

IMM is een interdisciplinair onderzoeksinstituut op het gebied van chemie en natuurkunde. Het doel van IMM is fundamenteel onderzoek uit te voeren om de werking van moleculen en materialen te begrijpen, te ontwerpen en te beheersen.

Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS)

RIMLS is een toonaangevend interfacultair onderzoeksinstituut van de Faculteit der Natuurwetenschappen (Radboud Universiteit) en de Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc). RIMLS doet onderzoek binnen het domein van moleculaire mechanismen van ziekte, met name op het gebied van celbiologie, moleculaire geneeskunde en translationeel onderzoek.

Onderzoeksgroepen 

Het onderzoek bij IMM is gericht op drie nauw verbonden thema's, ondersteund door unieke onderzoeksfaciliteiten:

Thema 1: Structure and Dynamics of Molecules
Thema 2: Chemistry of Complex Systems
Thema 3: Spectroscopy of Quantum Materials

Hieronder krijg je een indruk van de meest relevante afdelingen voor je stages. Klik op de knop hieronder voor een overzicht van IMM onderzoeksgroepen en stages gerelateerd aan Medicinal Chemistry.

Onderzoeksgroepen

Synthetic Organic Chemistry

Synthetic Organic Chemistry

De groep richt zich op de ontwikkeling van nieuwe en duurzame synthetische (meerstaps) reacties door gebruik te maken van bio-, organo- of metaal-katalysatoren, of combinaties daarvan. Ze zijn betrokken bij de synthese van medicijnachtige verbindingen, de synthese van bio-orthogonale click-reacties en chemische synthese in continue-flow microreactoren.

Biomoleculair Chemistry

Biomolecular Chemistry

Het onderzoek binnen deze afdeling richt zich op een beter begrip van cellulaire stress en auto-immuniteit op moleculair niveau. Specifieke moleculaire kenmerken zoals eiwitontvouwing en -aggregatie, en post-translationele modificaties spelen cruciale rollen in deze fenomenen.

Systems Chemistry

Systems Chemistry

In de natuur zijn ontelbare complexe structuren bekend, en het nabootsen van deze structuren kan een uitdagende taak zijn. Hoe ontwerp je een nano- of micro-systeem vanaf de basis? Ons doel is om functionele supramoleculaire structuren te ontwerpen en deze toe te passen om het vakgebied van nanogeneeskunde vooruit te helpen.

Onderzoeksfaciliteiten

De experimentele onderzoeksfaciliteiten aan de Radboud Universiteit en RadboudUMC zijn grootschalige nationale en soms internationale multi-user centra. Verschillende faciliteiten bieden mogelijkheden voor geneesmiddelenontwikkeling, klinische validatie van biomarkers, therapieontwikkeling, en de analyse en ontwikkeling van moleculen voor (nano-)geneesmiddelen. Mogelijke toepassingen zijn onder meer het gebruik van massaspectrometrie, next-generation sequencing en het Nanomedicine Valorisation lab.

RIMLS heeft toegang tot verschillende faciliteiten: Central Animal Facility, the Radboud Biobank, Microarray Facility Nijmegen, Flow Cytometry, Microscopic Imaging Centre (MIC), Bioluminiscence Imaging, in Vivo Multi-photon Microscopy, a Good manufacturing Practice (GMP) facility and the Radboud Proteomics centre.

Goudsmit Paviljoen

Magnetic Resonance Research Center (MRRC)

Het MRRC richt zich op de ontwikkeling en toepassing van methoden voor nuclear magnetic resonance (NMR), die het mogelijk maken om de lokale structuur en dynamiek in functionele materialen te bestuderen. Het laboratorium, gevestigd in het Goudsmit Paviljoen, herbergt acht NMR-spectrometers voor zowel vloeistof- als vastestof-NMR-onderzoek tot 850 MHz.

Mass Spectrometry

Mass Spectronomy

Het Technology Center for Mass Spectrometry biedt hoogwaardige expertise op het gebied van bioanalytische massaspectrometrie, gecombineerd met diepgaande kennis van biomedische en klinische toepassingen. Dit centrum is geïntegreerd in een omgeving voor klinisch en fundamenteel onderzoek.