Peter Gramberg

Portretfoto Peter Gramberg
De studie heeft me aangesproken vanwege zijn interdisciplinaire karakter, de mix van Duitse en Nederlandse studenten en docenten en de twee studieplaatsen Nijmegen en Münster.
Naam
Peter Gramberg
Opleiding
Nederland-Duitsland-Studies (joint degree)
Einddatum studie
Vooropleiding
Sociale Geografie

Oud-student Peter Gramberg studeerde Nederland-Duitsland-Studies. 

Waarom heb je gekozen voor de masterstudie Nederland-Duitsland-Studies?

Al tijdens mijn eerste studie Sociale Geografie aan het begin van de jaren negentig was ik heel geïnteresseerd in Duitsland. In mijn scriptie heb ik toen de immigranten in het Ruhrgebied vergeleken met die in het Nederlandse Limburg. Na bijna twintig jaar in het beroepsleven wilde ik met een tweede studie beginnen en mijn carrière een nieuwe richting geven. De studie Nederland-Duitsland-Studies heeft me aangesproken vanwege zijn interdisciplinaire karakter, de mix van Duitse en Nederlandse studenten en docenten en de twee studieplaatsen Nijmegen en Münster. De studierichting heeft voldaan aan mijn verwachtingen en ik kijk met tevredenheid terug op mijn studietijd.

Op welke manier ben je na je studie op zoek gegaan naar een baan?

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij DNL-contact in Steinfurt. Ik wou graag stage lopen in de buurt van Münster, zodat ik niet voortdurend hoefde te verhuizen. DNL-contact focust op grensoverschrijdende projecten op alle gebieden, vaak in de Interreg-context. Tijdens mijn tweede studiejaar werkte ik meerdere uren per week bij DNL-contact. Na mijn studie ben ik er gewoon “blijven hangen“. Ik ben toen dus niet echt op zoek gegaan, behalve dan naar mijn stage.

In welke sector (was je en) ben je werkzaam?

Ik ben nog steeds betrokken bij sommige Interreg-projecten van DNL-contact. Maar sinds 2017 werk ik voornamelijk bij Saxion Hogeschool in Enschede op de afdeling Maatschappelijk Werk als docent en onderzoeker. Saxion heeft veel Duitse studenten en soms is er zelfs een Duitstalige versie van de studie Maatschappelijk Werk. Soms geef ik ook daar les. In ieder geval werk ik tijdens onderzoeksprojecten vaak samen met Duitse collega’s en studenten. Ik probeer altijd te kijken wat op dat moment qua grensoverschrijding mogelijk is. Er is nog een wereld van mogelijkheden. Veel collega’s en studenten in de regio Enschede gaan namelijk nog steeds nauwelijks naar de andere kant van de grens. De Duitse studenten wonen bijna allemaal in Duitsland, komen vaak alleen maar één dag per week naar Saxion en hebben nauwelijks het gevoel in Nederland te zijn.

Welke van de competenties, die je tijdens je studie hebt verworven, heb je nu het meest nodig?

Voornamelijk de Duitse taal, zowel mondeling als ook schriftelijk. Bovendien maak ik vaak gebruik van de kennis van politiek en economie die ik tijdens mijn studie heb verworven. In het algemeen heeft me de studie veel inzicht gegeven in Duitsland en de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland. Dat wordt natuurlijk nog versterkt door het feit dat ik al lang in Duitsland woon. Je wordt je er echter ook meer van bewust dat je Nederlander bent. In die zin herken ik soms die culturele verschillen heel duidelijk die tijdens mijn studietijd vaak werden besproken.

Heb je nog een persoonlijke tip voor (toekomstige) studenten en alumni?

Je hoeft niet meteen voor altijd te emigreren, maar ik denk wel dat het noodzakelijk is om voor een langere periode in Duitsland of Nederland te wonen. Zo kun je de kennis, die je tijdens je studie hebt verworven, daadwerkelijk in de praktijk omzetten.