Studieprogramma Nederland-Duitsland-Studies jaar 1

Studiejaar
1

Het studieprogramma van jaar 1 bestaat uit 55 EC verplichte vakken. Daarnaast volg je in de zomer tussen studiejaar 1 en studiejaar 2 een stage van 12 EC. Hier vind je een schematische weergave van het studieprogramma.

Over dit studieprogramma

De opleiding in modules

De masteropleiding is opgebouwd uit basismodules (BM) en verdiepingsmodules (VM), waaronder diverse vakken vallen. Aan het einde van je studie worden op het Transcript of Records de cijfers van de modules vermeld. De modules zijn:

A – Duits-Nederlandse betrekkingen in Europa (20 EC)
B – Cultuurgeschiedenis, cultuurpolitiek en cultuurtransfer (VM - 10 EC)
C - Politieke ontwikkelingen: een vergelijking (VM - 10 EC)
D - Bedrijfscommunicatie (VM - 10 EC)
E - Economie en recht (VM - 10 EC)
F - Taalvaardigheid I (10 EC)
G - Taalvaardigheid II (5 EC)
H - Stage (15 EC)
I - Masterscriptie (30 EC)

Totaal EC
60 EC
Stages
P1
P2
P3
P4

Deze stage valt tussen studiejaar 1 en 2 en vindt plaats in de zomerperiode.