Studieprogramma Nederland-Duitsland-Studies jaar 2

Studiejaar
2
Het studieprogramma van jaar 2 bestaat uit 26 EC verplichte vakken. Daarnaast sluit je de master af met een thesis van 27 EC. Hier vind je een schematische weergave van het studieprogramma.
Totaal EC
60 EC
Thesis & research
P1
P2
P3
P4
27 EC
  1. P3
  2. P4