Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Let op: meld je uiterlijk 1 mei aan in Studielink. Hiervoor hoeft je vooropleiding nog niet afgerond te zijn. Aanmelden in Studielink is mogelijk vanaf 1 oktober voor het volgende studiejaar.

Er vinden plaatsingsgesprekken plaats in mei en juni. De precieze datums worden nog gecommuniceerd.

Je hoeft je maar bij één universiteit aan te melden. bij een plaatsing ben je automatisch toegelaten in het andere land. Na je toelating ontvang je meer informatie over de inschrijving aan beide universiteiten.

Meld je je na 17 juni aan, dan kunnen we niet garanderen dat je nog kunt deelnemen aan een plaatsingsgesprek.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink