Waarom de studie Nederland-Duitsland-Studies in Nijmegen?

Nederland en Duitsland zijn nauw met elkaar verbonden. Door taal, cultuur en geschiedenis, door handelsbetrekkingen en Europese politiek.  In deze multidisciplinaire, binationale master bestudeer én ervaar je verschillen en overeenkomsten van beide landen op het gebied van de internationale betrekkingen. Je leert niet uitsluitend Nederlands óf Duits, maar cultuurreflexief denken, en je wordt internationale expert voor Europese samenwerking.

  • De opleiding is uniek in Nederland én Duitsland. Het is de enige tweejarige joint degree (een samenwerking tussen twee universiteiten) op het gebied van Duits-Nederlandse betrekkingen. Je wordt binationaal, multidisciplinair en tweetalig over Europese betrekkingen opgeleid. 
  • Een stage en een jaar in het buitenland studeren (Nijmegen/Münster) zijn onderdeel van deze selectieve master.
  • Studenten kunnen een Erasmusbeurs aanvragen voor de periode waarin zij in Münster studeren. Studenten mogen hiervan ook gebruik maken als ze eerder in hun Bachelor al een Erasmusbeurs hebben ontvangen.
  • Het onderwijs bij de opleiding is kleinschalig, interactief en dynamisch. 
  • Tijdens deze masterspecialisatie leer je niet Nederlands vs. Duits denken, maar krijg je een gecombineerd Nederlands-Duits perspectief op Europese vraagstukken. De colleges zijn zowel Duitstalig als Nederlandstalig. Je brengt je taalvaardigheid gedurende twee jaar naar een hoog niveau in beide talen.
  • Tijdens de master krijg je niet alleen les van docenten uit Nijmegen en Münster, maar ook van externe specialisten
  • Je gaat regelmatig op werkbezoeken bij relevante organisaties op het gebied van internationale betrekkingen. Hierdoor heb je tijdens je studie de gelegenheid om een professioneel netwerk op te bouwen.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit