Sanne de Kroon

Portret Sanne de Kroon
De studenten komen vanuit verschillende achtergronden (Nederlands, Duits, CIW, taalwetenschap), wat zorgt voor een interessante mix waarin we veel van elkaar kunnen leren.
Naam
Sanne de Kroon
Opleiding
Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert
Startdatum studie
Vooropleiding
Nederlandse Taal en Cultuur

Sanne de Kroon is masterstudente 'Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert'.

Wat vind jij leuk aan de master Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert?

De master is een goede combinatie tussen praktijk en theorie. Je hebt de ruimte om je theoretisch verder te ontwikkelen, net als bij de andere masters van taalwetenschap, maar je weet meteen waar je het voor doet. De kennis die je opdoet kun je direct toepassen bij je stage als NT2-docent. Natuurlijk kun je veel meer worden dan alleen docent, maar je hebt in ieder geval tenminste één duidelijke optie wat betreft het banenperspectief. Het praktisch nut hiervan is evident: als docent leer je mensen Nederlands. Deze mensen kunnen nog geen (goed) Nederlands en als je klaar bent met de lessen, dan spreken ze wel (goed) Nederlands. Maar je zou ook belangrijke beleidsfuncties kunnen bekleden in de NT2-wereld (of daarbuiten) en je kan nog steeds alles worden wat je met taalwetenschap zou willen worden, dus je verliest ook niets door voor deze specialisatie te kiezen.

Hoe ervaar jij de opzet van dit programma?

De docenten en onderzoekers zijn deskundig, maar zeker ook benaderbaar. De opleiding bestaat pas twee jaar en we merken soms dat er nog gezocht moet worden naar hoe bepaalde onderdelen het beste gedoceerd of getoetst kunnen worden. Dit is een proces dat we samen aangaan. Er wordt naar ons als studenten geluisterd en bovendien is er onderling een sterk groepsgevoel, onder andere omdat we veel opdrachten in tweetallen maken. De studenten komen vanuit verschillende achtergronden (Nederlands, Duits, CIW, taalwetenschap), wat zorgt voor een interessante mix waarin we veel van elkaar kunnen leren.

Wat vind je het meest uitdagend van de master?

Het uitdagende aan deze masterspecialisatie is het volle programma. Binnen een jaar word je opgeleid tot zowel docent als expert. Zo volg je vakken gericht op theorie en praktijk, je loopt een docentstage, een expertstage en je bent bezig met een scriptie. Het kan intimiderend zijn om je tegelijk met zoveel verschillende dingen bezig te houden en het vraagt zeker wat van je vermogen om strakke planningen te maken.

En hoe gaat bij jou die stage?

De stage is zeer leerzaam. Je kijkt op een nieuwe manier naar de Nederlandse taal en ook naar je eigen taalgebruik. Je leert al snel hoe je je taalgebruik kan aanpassen aan taalleerders van een lager niveau, maar het uitleggen van bepaalde grammatica-onderdelen blijft soms lastig. Je moet ineens bewust nadenken over de dingen die je zelf automatisch goed doet. Wat betreft de scriptie sta je redelijk vrij in wat je kan doen. Als je een 'klassieke' taalwetenschapscriptie wil schrijven, dan kan dat! Zelf wil ik bijvoorbeeld voor mijn scriptie mensen Deens gaan leren. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt.

Weet je al wat je zelf wilt gaan doen hierna?

Het nut van deze masterspecialisatie is vanzelfsprekend. Er zijn NT2-docenten nodig om mensen Nederlands te leren. Natuurlijk was er al een hbo-opleiding voor NT2-docenten, maar het is ook interessant om docenten vanuit een andere achtergrond voor te klas te hebben staan. Vooral voor hoogopgeleiden is het bijvoorbeeld interessant als de docent kan meepraten over taalwetenschappelijke onderwerpen. Op deze manier kan de docent wellicht meer inzicht geven in de Nederlandse taal. Zelf ben ik vooralsnog in ieder geval ook van plan om deze kant op te gaan. Echter, ik wil nogmaals benadrukken dat het docentschap niet de enige optie is. Ook wat betreft het ontwikkelen van lesmateriaal of het beleid voeren, kunnen alumni van deze opleiding een steentje bijdragen. En er zijn zelfs nog veel meer opties! Ik ben benieuwd waar mijn studiegenoten allemaal terecht zullen komen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.