Studieprogramma Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Het studieprogramma bestaat uit 60 EC. In het eerste semester volg je een aantal verplichte vakken van in totaal 25 EC. Daarnaast is er ruimte voor een keuzevak van 5 EC gedurende het jaar. Je loopt vanaf de tweede periode twee soorten stages (10 EC) en sluit je master af met een Masterscriptie (20 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier.

Over dit studieprogramma

* Studenten die in hun bachelor geen statistiek gevolgd hebben, volgen in de eerste periode het vak ‘Methods in language research’.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
 1. P1
 2. P2
Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
Keuzevak
5 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

In de vrije ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding. Deze cursussen mogen zowel gevolgd worden aan de Radboud Universiteit als aan andere universiteiten.

Vanuit andere Taalwetenschappenspecialisaties aan de Radboud Universiteit (voorbeelden):

Je kan ook vakken volgen bij Masterlanguage, of bij de Eenjarige Educatieve Master Nederlands.

Stages
P1
P2
P3
P4
 1. P2
 2. P3
 3. P4
 1. P2
 2. P3
 3. P4
Thesis & research
P1
P2
P3
P4
 1. P3
 2. P4