Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

De masterspecialisatie begint met een aantal algemene vakken met daarnaast ruimte voor keuzevakken. Vanaf periode twee loop je stage. De verplichte vakken worden vervolgens op twee dagen in de week geroosterd. De stage-uren zijn verspreid over het gehele jaar, zodat er vanuit alle vakken aangestuurd kan worden op een koppeling van theorie aan praktijk en vice versa.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het studieprogramma bestaat uit 60 EC. In het eerste semester volg je een aantal verplichte vakken van in totaal 25 EC. Daarnaast is er ruimte voor een keuzevak van 5 EC gedurende het jaar. Je loopt vanaf de tweede periode twee soorten stages (10 EC) en sluit je master af met een Masterscriptie (20 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier.

    Studieprogramma Cursussen

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.