Studieprogramma Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

De masterspecialisatie begint met een aantal algemene vakken met daarnaast ruimte voor keuzevakken. Vanaf periode twee loop je stage. Er wordt gestreefd naar ‘deeltijd-vriendelijkheid’, wat inhoudt dat de verplichte vakken zoveel mogelijk op twee dagen in de week worden geroosterd. De stage-uren zijn verspreid over het gehele jaar, zodat er vanuit alle vakken aangestuurd kan worden op een koppeling van theorie aan praktijk en vice versa.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het studieprogramma bestaat uit 60 EC. In het eerste semester volg je een aantal verplichte vakken van in totaal 25 EC. Daarnaast is er ruimte voor een keuzevak van 5 EC gedurende het jaar. Je loopt vanaf de tweede periode twee soorten stages (10 EC) en sluit je master af met een Masterscriptie (20 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier.

    Studieprogramma Cursussen

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.