Waarom de studie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert in Nijmegen?

De behoefte aan wetenschappelijk geschoolde docenten NT2 is in Nederland groter dan ooit. Elk jaar weer zijn er veel volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands die graag onze taal onder de knie willen krijgen. Of het nu gaat om een laagopgeleide Eritrese vluchteling die in Nederland een nieuw bestaan wil opbouwen, een Russische student die hier een master fiscale economie gaat volgen of een ICT’er uit India die voor een Nederlands bedrijf gaat werken: allemaal zijn ze op zoek naar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). En voor deze cursussen zijn hooggekwalificeerde docenten én experts nodig.

  • De masterspecialisatie is een samenwerkingsverband tussen TaalwetenschapNederlandse Taal en CultuurRadboud in’to Languages en de Radboud Docenten Academie. Dit betekent dat in het docententeam veel verschillende kwaliteiten en netwerken worden samengebracht.
  • Tijdens het volgen van deze master krijg je ook de mogelijkheid een tweedegraads lesbevoegdheid op ISK-scholen (Internationale Schakelklas) te behalen via de Radboud Docenten Academie. Je kan daarmee les geven aan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn komen wonen. Het vak waarin je les geeft is afhankelijk van je achtergrond. Zo kun je bijvoorbeeld Engels of Nederlands geven als je daarvoor de goede opleiding gedaan hebt.
  • Met het officieel erkend certificaat docent NT2 van de Beroepsvereniging NT2 en het masterdiploma Taalwetenschappen mag je je docent én expert NT2 noemen.
  • De docenten bespreken actuele onderzoeksresultaten in hun colleges, zodat je volledig up-to-date gehouden wordt.
  • We steken veel tijd en energie in begeleiding van stage, scriptie en oriëntatie op de arbeidsmarkt.
  • De master staat in de top 50 van de wereld van best scorende opleidingen in het vakgebied Linguistics. Uit de Keuzegids 2024 blijkt dat de opleiding bovengemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit