Belle Vulto

Portret Belle Vulto
Een gemeenschappelijk enthousiasme voor het recht verbindt de studenten binnen deze master, waardoor het zijn van een 'nerd' opeens een positieve eigenschap is.
Naam
Belle Vulto
Opleiding
Onderneming en Recht - onderzoeksmaster
Startdatum studie
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Belle Vulto heeft de onderzoeksmaster Onderneming en Recht gevolgd aan de Radboud Universiteit. 

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

De master is ontzettend uitdagend. Je wordt door docenten en medestudenten gemotiveerd om hard te werken, waardoor je het beste uit jezelf kunt halen. De diepgang die je binnen deze master kunt vinden, is daarmee ongeëvenaard.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

Door intensief contact met een vaste groep medestudenten ontstaan er hechte vriendschappen. Een gemeenschappelijk enthousiasme voor het recht verbindt de studenten binnen deze master, waardoor het zijn van een 'nerd' opeens een positieve eigenschap is. Ik was bijvoorbeeld deel van een kleine 'eetclub' die elke maandagavond aan de slag ging met de stof van de afgelopen week. Tot dergelijke initiatieven ben je in een reguliere master niet geneigd.
Docenten waarderen de proactieve houding van studenten binnen deze master en vinden het leuk om de discussie aan te gaan. Je voelt je dan ook nooit bezwaard om even langs te lopen met een ingewikkelde vraag.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

De verwachtingen zijn erg hoog binnen deze master. Het is daarom lastig om nog nevenactiviteiten naast de master te ontplooien en ook je sociale leven moet je vaak even 'on hold' zetten. Daarnaast wordt elk vak afgesloten met een mondeling tentamen. Daardoor kun je goed de discussie aangaan met een docent, maar het is een stuk lastiger om je op een dergelijk tentamen voor te bereiden. Vaak zullen juist de vragen die buiten de stof gesteld worden bepalen of je een hoog cijfer moet krijgen.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Het is goed dat we leren op een diepgravende en wetenschappelijke manier tegen (vaak juist praktische) problemen aan te kijken. Ik denk dat die koppeling van praktijk en wetenschap heel gewenst is op de arbeidsmarkt.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.