Jarmo Oppatja

Portretfoto Jarmo Oppatja
De vakken van het eerste jaar sloten goed aan op de materie waarmee ik tijdens mijn stage te maken kreeg.
Naam
Jarmo Oppatja
Opleiding
Onderneming & Recht - onderzoeksmaster
Startdatum studie
Einddatum studie
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Jarmo Oppatja heeft de onderzoeksmaster Onderneming & Recht gevolgd aan de Radboud Universiteit.

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

Het is inmiddels bijna een cliché, maar de onderzoeksmaster slaat een mooie brug tussen wetenschap en praktijk. Wetenschap omdat je met name in het tweede jaar veel essays schrijft, onderzoeksvakken volgt en zelf werkgroeponderwijs geeft. Praktijk omdat je in het eerste jaar colleges krijgt van docenten uit de praktijk (op locatie) en stage loopt bij een partner van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht.
Ik vond (en vind) het leuk om te discussiëren over het privaatrecht, maar ik wilde tijdens mijn master meer dan alleen droogzwemmen. Daarnaast twijfelde ik tussen een promotietraject en een carrière buiten de muren van de universiteit. De onderzoeksmaster was dus een logische keuze.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten of onderzoekers.

De sfeer binnen de opleiding is goed. In het eerste jaar volg je vakken samen met de studenten van de duale master. In het tweede jaar blijf je met een (nog) kleiner clubje onderzoeksmasterstudenten over. Gedurende de gehele master maak je dus deel uit van een relatief kleine groep. Dat geeft alle ruimte om inhoudelijk de diepte in te duiken en elkaar beter te leren kennen. Zo bereidde ik me samen met studiegenoten voor op mondelinge tentamens en maakten we puntsgewijze opsommingen van de belangrijkste onderwerpen en spraken daar uitvoerig over. Ook buiten het inhoudelijke gedeelte was de sfeer gemoedelijk. Onze lichting startte, na alle coronaperikelen, met hele burgerlijke pauzewandelingen rond de faculteit. Dat klinkt saai (en op zichzelf was dat het ook) maar het waren uitgelezen momenten om over koetjes en kalfjes te praten. 
Tot slot staan docenten vrijwel altijd open voor vragen en discussie. Naar mijn ervaring monden de leukste colleges uit in een gesprek over de grijze gebieden van het recht en de gang van zaken in de praktijk.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

Het niveau ligt hoog. Docenten verwachten dat je voorbereid bent, soms volgen deadlines elkaar in korte tijd op en de mondelinge tentamens zijn - zeker in het begin - erg spannend. De onderzoeksmaster heeft veel moois te bieden, maar dat moois heeft ook een keerzijde: de master kan best intens zijn.
Niettemin kom je met inhoudelijke interesse, planning en doorzettingsvermogen een heel eind. In werkelijkheid lukt het niet altijd om álle voorgeschreven stof te doorgronden en bij ieder college in juridische topvorm te zijn. Soms moet je doseren en keuzes maken. Naar mijn ervaring is daar ook ruimte voor, zolang je maar gemotiveerd blijft om de master tot een goed einde te brengen. Er vinden periodiek gesprekken plaats met de coördinatoren om te bekijken hoe je ervoor staat. Je kunt ook altijd zelf aan de bel trekken.

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Ik heb tien weken stage gelopen bij Stibbe, op de afdeling commercial litigation. Ik heb het hier erg goed naar mijn zin gehad (ook omdat ik tijdelijk naar Amsterdam verhuisde). Ik merkte dat de vakken van het eerste jaar goed aansloten op de materie waarmee ik tijdens mijn stage te maken kreeg. Ik kon dus vrijwel direct ‘meepraten’. Zo heb ik memo’s geschreven op het gebied van het internationaal privaatrecht, insolventierecht en zekerhedenrecht.
Ter afronding van de onderzoeksmaster schrijf je geen reguliere scriptie, maar een wetenschappelijk artikel. Het onderwerp en je begeleider kies je zelf. De vele essays die je tijdens de master schrijft, vormen een goede voorbereiding op het schrijven van het afstudeerartikel. Mijn artikel ging over de aard van verplichtingen uit het beperkte recht en hun status in faillissement. Ik heb over het geheel genomen veel plezier beleefd aan het schrijf- en denkproces, maar de laatste loodjes van de studie wegen uiteraard het zwaarst.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Met de onderzoeksmaster op zak kun je een steentje bijdragen aan de commerciële advocatuur, het bankwezen, de rechterlijke macht, het (financieel) toezicht, de bedrijfsjuristerij of de wetenschap. Ikzelf blijf voorlopig plakken als docent en promovendus burgerlijk recht. Als ik wat verder in de toekomst kijk, zie ik mezelf als cassatieadvocaat. De combinatie tussen wetenschap, praktijk en cassatietechniek spreekt me aan. Wie dat enthousiasme deelt, heeft overigens een extra reden om voor de onderzoeksmaster te kiezen: het vak Hoge Raad en Cassatie.