Maarten Remmink

Portretfoto Maarten Remmink
De onderzoeksmaster is een prachtige master voor gemotiveerde studenten die twijfelen tussen een baan in de praktijk en een baan in de wetenschap.
Naam
Maarten Remmink
Opleiding
Onderneming & Recht - onderzoeksmaster
Vooropleiding
Recht & Economie (Radboud Universiteit Nijmegen)

Oud-student Maarten Remmink heeft de onderzoeksmaster Onderneming en Recht afgerond.

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

De onderzoeksmaster Onderneming & Recht heeft verschillende zeer aansprekende aspecten. De kwaliteit van het onderwijs is hoog, het vakkenpakket is goed afgewogen (de vakken bieden een brede basis en sluiten goed op elkaar aan) en de combinatie van praktijk en wetenschap is inspirerend. Na het volgen van het eerste collegejaar kun je als student over veel verschillende privaatrechtelijke onderwerpen meepraten, hetgeen in de praktijk ontzettend waardevol is.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding?

De sfeer binnen de opleiding heb ik als buitengewoon prettig ervaren. Het is heel motiverend om met een kleine groep enthousiaste medestudenten colleges te kunnen volgen (soms op locatie). Ook het persoonlijk contact met de hoogleraren heb ik als waardevol ervaren. De mondelinge tentamens na afloop van elk vak (in het eerste jaar) mondden geregeld uit in leuke gesprekken en de feedback op ingeleverde essayopdrachten (in het tweede jaar) ontvang je doorgaans snel na het inleveren en is altijd positief ingestoken.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

De onderzoeksmaster is uitdagend doordat je veel verschillende privaatrechtelijke vakken volgt op een hoog niveau. Indien je gemotiveerd en geïnteresseerd bent is de studielast goed te doen. Tip: het kan heel leuk en leerzaam zijn om met medestudenten de stof van de verschillende vakken door te spreken tijdens bijvoorbeeld een wekelijkse afspraak waarin je samen een kop koffie drinkt of iets gaat eten.

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Bij de onderzoeksmaster Onderneming & Recht schrijf je aan het einde van het tweede collegejaar geen masterscriptie, maar een afstudeerartikel. Ik ben afgestudeerd in het studiejaar 2020-2021 en heb mijn artikel geschreven over de behandeling van faillissementsverzoeken in tijden van buitengewone omstandigheden (denk aan een oorlog, natuurramp of pandemie). Ik heb een rechtshistorisch onderzoek verricht naar de behandeling van faillissementsverzoeken, de rechtspraak uit de coronacrisis geanalyseerd en vervolgens bepleit dat er een regel van ongeschreven insolventienoodrecht is. Het is de bedoeling het artikel binnenkort te publiceren. Door de coronapandemie kon mijn stage bij De Nederlandsche Bank geen doorgang vinden. Als alternatief heb ik twee hoogleraren geholpen bij het bewerken van een deel uit de Asser-serie en een concept geschreven voor een wetenschappelijk artikel.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

De onderzoeksmaster Onderneming & Recht is een prachtige master voor gemotiveerde studenten die twijfelen tussen een baan in de praktijk (advocatuur, bankwezen of rechterlijke macht) en een baan in de wetenschap (docent of promovendus). Je volgt namelijk zowel vakken waarin een specifiek rechtsgebied wordt behandeld als rechtsgebiedoverstijgende vakken (denk aan cassatie, rechtsvergelijking en meesterlijke voorbeelden). Ook bestaat er in het tweede jaar de mogelijkheid om zelf werkgroepen te geven aan bachelorstudenten, heel leuk en leerzaam! Na het volgen van deze master zul je je zowel in de praktijk als op de universiteit snel thuis voelen. Zelf heb ik gekozen voor de wetenschap en verricht ik nu een promotieonderzoek op het gebied van het insolventierecht.