Winand Lazar

Portretfoto Winand Lazar
Tijdens deze master doe je specialistische kennis op en krijg je colleges van topjuristen uit de praktijk.
Naam
Winand Lazar
Opleiding
Onderneming & Recht - onderzoeksmaster
Startdatum studie
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Winand Lazar heeft de onderzoeksmaster Onderneming en Recht gevolgd aan de Radboud Universiteit. 

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

De master is erg praktijkgericht en bereid de student dan ook goed voor op de praktijk. Het vakkenpakket is opgesteld in samenwerking met gerenommeerde Zuidas-kantoren en een deel van de colleges wordt bij de verschillende kantoren gevolgd. Op die manier krijg je een goed inzicht in wat werken op topniveau inhoudt en welke kwaliteiten en vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Daarnaast is het onderwijs kleinschalig en ben je met een select groepje zeer gemotiveerde studenten. Iedereen is altijd goed voorbereid. Dat is nodig ook, want de colleges worden verzorgd door een expert op het gebied van het onderwerp van het betreffende college. De combinatie van deze factoren leidt ertoe dat docenten tijdens colleges meteen de diepte in kunnen en dat discussies over de stof snel op gang komen. Dat maakt colleges levendig en leuk!

Tot slot loopt iedereen tijdens het eerste jaar van de master een stage, wat dé gelegenheid is om een kijkje in de praktijk te nemen. Dit levert een bijzonder kijkje in de wereld van de top-advocatuur en een schat aan ervaring op.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

Omdat de groep studenten die de master volgt klein is, ontstaat al gauw een hechte band tussen de studenten. Dat is niet alleen fijn, maar ook erg nuttig. Al vrij snel vormen zich kleinere studiegroepjes, waarbinnen de stof buitenom de colleges besproken wordt. Op die manier helpen we elkaar de grote hoeveelheid stof te verwerken en doen we nieuwe inzichten op. De bereidheid om elkaar te helpen is dan ook groot. Omdat je twee jaar lang op elkaar aangewezen bent, zoek je elkaar ook sneller op en ontstaan er nieuwe vriendschappen.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

Wat voor mij het meest uitdagend aan deze master is, is dat je in een korte tijd op hoog niveau een enorme hoeveelheid juridische kennis te verwerken krijgt. De onderwerpen waarover je colleges krijgt zijn allemaal ondernemingsgericht en privaatrechtelijk van aard, maar lopen toch flink uiteen. Zo volg je in het eerste semester van jaar 1 vakken als Ondernemingsrecht en Financiering & Zekerheden. In het tweede semester volg je de vakken Insolventierecht, Financieel recht en Contractenrecht. Gelet op de hoeveelheid stof is het belangrijk om goed te plannen. Dat was voor mij even schakelen, omdat ik beduidend meer tijd kwijt ben aan de studie dan dat ik tijdens de bachelor gewend was.

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Aan het einde van het eerste jaar van de master (periode mei-juli) loop je een stage. De stage loop je bij een partner van de opleiding, wat in de regel gerenommeerde Zuidas-kantoren, banken en grote bedrijven zijn. Waar je stage loopt, mag je uiteraard zelf kiezen. Zodra je een keuze hebt gemaakt, volgt een sollicitatiegesprek en in de meeste gevallen ook een assessment. De stage duurt in de regel tien weken en is daarmee twee weken langer dan een reguliere stage. Alhoewel twee weken zo voorbij zijn, geven ze je toch de kans om jezelf beter te profileren. Je eindigt de stage door het schrijven van een stageverslag.

Het tweede jaar van de master eindig je door het schrijven van een wetenschappelijk artikel, waarmee je ook je master afrondt. Een wetenschappelijk artikel is kleiner dan een scriptie en is doorgaans specialistischer van aard. Het geeft de mogelijkheid om diepgaand in te gaan op een onderwerp naargelang eigen interesse. Vanwege de verscheidenheid aan vakken die je volgt, is het mogelijk een artikel te schrijven dat raakvlakken heeft met meerdere vakgebieden. Dat maakt het extra interessant. Het schrijven van het wetenschappelijke artikel biedt ook een uitgelezen mogelijkheid om opgedane kennis uit het tweede jaar direct toe te passen. Het tweede jaar van de master is immers gericht op het doen van onderzoek.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Tijdens deze master doe je specialistische kennis op en krijg je colleges van topjuristen uit de praktijk. De vakken die je tijdens deze master volgt zijn anders van opzet en inhoud dan vakken uit de reguliere doorstroom masters. Dat betekent dat je na het afstuderen met een uniek diploma de deur uitloopt, waarmee je jezelf onderscheidt van andere studenten. Daarnaast biedt de onderzoeksmaster ook een uitgelezen voorbereiding op een eventuele promotie. Op die manier spreid je je mogelijkheden: je hebt een diploma waarmee je zowel een carrière in de commerciële praktijk als een wetenschappelijke carrière kan starten.