Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EER student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EER student

Begindatum
Einddatum

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de selectie van deze master door het aanmeldformulier in te vullen. Lever hierbij ook een motivatiebrief (t.a.v. mw. mr. A.M. Boh), een cv (met pasfoto) en een recente cijferlijst aan. Inschrijving via studielink kan na de selectieprocedure, dus als je bent aangenomen voor de master. Je hoort dit uiterlijk half juni.

Meld je aan

Selectie en sollicitatie

Na aanmelding volgt een selectiegesprek. Het selectiegesprek bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie van de faculteit, bestaande uit een hoogleraar en de coördinator. Naast goede cijfers, zijn motivatie, presentatie en nevenactiviteiten van belang. Denk hierbij aan commissiewerk, sport of relevant werk. Het is vooral van belang dat je er blijk van geeft dat het een goed doordachte keuze is om voor deze master te kiezen.

 

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink