Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Onderwijswetenschappen

Verplichte cursussen

Leerprocessen

In deze cursus bestudeer je leerprocessen vanuit twee invalshoeken: de cognitieve psychologie en de onderwijswetenschappen. Met andere woorden: je kijkt hoe leerprocessen zich afspelen in de hersenen én in de klassituatie. Hierbij maak je kennis met fundamentele onderwerpen zoals de werking van het geheugen en meer toegepaste onderwerpen zoals motivatie en cognitieve belasting.

De leeromgeving

Tegen de achtergrond van onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen bestudeer je tijdens deze cursus de leeromgeving. Je gaat in op samenwerkend leren, verschillen tussen leerlingen, verantwoordelijkheden in de leeromgeving, zelfregulerend leren, leren op afstand en technologische en inhoudelijke onderwijsvernieuwingen. Daarnaast ontwikkel je tijdens deze cursus adviesvaardigheden. Aan de hand van een praktische casus schrijf je zelf een theoretisch onderbouwd beleidsadvies.

Professionalisering van leraren

Je verdiept je in de leerprocessen die een leraar doormaakt tijdens zijn of haar professionele ontwikkeling. Daarnaast bestudeer je het handelen van de leraar in de beroepspraktijk. Je gaat onder meer in op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van een leraar, het pedagogisch-didactisch handelen, de effectiviteit van training en begeleiding van leraren en de autonomie van de leraar.

Onderwijs en samenleving

Je bestudeert de relatie tussen onderwijs en samenleving. Enerzijds hebben maatschappelijke ontwikkelingen invloed op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven, en anderzijds heeft het onderwijs invloed op ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld door leerlingen en studenten op een bepaalde manier voor te bereiden op het leven in onze samenleving. Een aantal maatschappelijke problemen staat centraal: werkloosheid, tekorten op de arbeidsmarkt, ongelijkheid naar inkomen en welzijn, de integratie van verschillende bevolkingsgroepen en sociale cohesie.

Perspectieven op onderwijsonderzoek

In deze cursus bestudeer je de betekenis en waarde van onderwijswetenschappelijk onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. Je maakt kennis met diverse paradigma’s, zoals het (post-)positivisme en interpretivisme, waarmee je in workshops aan de slag gaat. Hierbij gebruiken we concrete voorbeelden van onder andere kwalitatief en praktijkgericht onderzoek. In de workshops worden verbindingen gelegd met de onderwerpen uit andere workshops en cursussen waarmee je de wetenschappelijke diepgang van je scriptie kunt vergroten.

Werkveld en beroepsidentiteit

In deze cursus ontwikkel je je eigen visie op het werkveld van onderwijswetenschappers en de functies die zij hierin vervullen. Aan de hand van vier praktische opdrachten en een kritische zelfreflectie krijg je goed zicht op de bedrijven en instellingen waar je na je studie als onderwijswetenschapper aan de slag kunt, leer je welke kennis en ervaringen je nog moet verwerven om als beginnend professional te kunnen starten op de arbeidsmarkt en ontwikkel je een eigen beroepsidentiteit.  

Je kiest voor één van de drie onderstaande keuzevakken

New Media Lab

Deze cursus maakt gebruik van mobiele platformen om Apps te ontwerpen die kunnen dienen als instrumenten voor het uitvoeren van onderzoek. De onderzoeksvragen die je behandelt komen voort uit verschillende academische velden en variëren van het verzamelen van data tot en met het coachen en gedragsverandering.

Coaching en consultancy

In deze cursus leer je om andere professionals in een team te coachen en te ondersteunen. Je krijgt inzicht in verschillende coachingsmethodieken. De opdrachten voer je veelal uit tijdens je stage.

Policy, paradigms and human development

In deze cursus leer je om kritisch te reflecteren op je positie als (onderwijs)pedagoog bij het ontwerpen van beleid en interventies. Na een eerste kennismaking met de theoretische achtergronden van beleidsmaatregelen in de sociale sector, ga je aan de slag met een zelfgekozen beleidsdossier. Je analyseert de theoretische uitgangspunten en stelt alternatieve beleidsmaatregelen voor, of ontwerpt een interventie om het huidige beleid te verbeteren.

Stage

Je kunt reageren op een door ons samengesteld aanbod van stageprojecten of zelf een stageplaats voordragen. Tijdens je stage werk je aan een onderwijsvraagstuk en ga je beginnen met het opdoen van praktijkervaring. Je loopt stage bij een instelling die beleid, leermiddelen of toetsen ontwikkelt. Voorbeelden zijn een schoolbestuur, opleidingsinstituut, adviesorganisatie en onderzoeksinstelling. De omvang van de stage is ongeveer 50 werkdagen - terugkombijeenkomsten en het stageverslag schrijven inbegrepen. Gemiddeld besteden studenten 2 à 3 dagen per week aan de stage.

Masterscriptie

In overleg met je begeleider stel je een scriptieplan op, daarna kun je van start met je theoretisch kader, methodologie, onderzoeksinstrumenten en de globale opzet. Je kunt aansluiten bij lopende onderzoeksprojecten van de docenten, die jaarlijks in een overzicht gepresenteerd worden. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook afwijken van die thema’s door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met een onderzoeksvraag vanuit de stage-instelling.

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het studieprogramma is een mix van theorie en praktijk. Je volgt acht cursussen (30 EC), loopt stage (14 EC) en schrijft je masterscriptie (16 EC). De maandag en woensdag zijn gereserveerd voor onderwijs van de theorievakken. De stagedagen bepaal je zelf.

    Studieprogramma Cursussen

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor/master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.