Waarom Onderwijswetenschappen in Nijmegen?

  • De stage is een vast onderdeel van de master: een goede voorbereiding op het werken in de beroepspraktijk. Stageplaatsen kunnen uiteenlopen – evenals de beroepsvelden – van educatieve uitgeverij tot schoolbestuur.
  • Het studieprogramma is multidisciplinair: naast onderwijswetenschappelijke inzichten, komen ook theorieën uit kunstmatige intelligentie en pedagogische wetenschappen aan bod. Hierbij ligt de focus op het reguliere onderwijs. 
  • In Nijmegen bestudeer je het brede terrein van de onderwijswetenschappen: het leerproces van leerlingen, de inrichting van de leeromgeving, de rol van de leraar en de school, en het onderwijsbeleid. Kennis van het ene terrein is waardevol voor het bestuderen van het andere.
  • De opleiding is kleinschalig, het onderwijs sterk interactief en het contact met je docenten is laagdrempelig.
  • In overleg kun je de master Onderwijswetenschappen in twee jaar doen, zodat je het kunt combineren met een parttime baan. Vrijwel alle colleges zijn op maandag en woensdag, en je stage en scriptie kun je flexibel organiseren. Het advies is om dit bij aanvang van de master te beslissen. 
  • Op basis van Elseviers ‘Beste Studies 2023’ krijgt deze master een bronzen medaille.

Heb jij je ooit afgevraagd

  • Hoe onderwijs zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de kenmerken, wensen en behoeften van leerlingen?
  • Welke rol technologische ontwikkelingen spelen in de manier waarop onderwijs wordt ingericht? En hoe die technologie het best in het onderwijs kan worden ingezet?
  • Hoe je leraren het best kunt begeleiden wanneer ze voor het eerst met een nieuwe instructiemethode gaan werken?
  • Hoe je kansenongelijkheid in het onderwijs kunt tegengaan en welke rol de betrokkenheid van ouders hierbij speelt?

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit