Six people sitting at a round table.

MasterOrganisational Design & Development

In deze specialisatie verdiep je je niet alleen in het oplossen van structurele problemen omtrent organisatieontwerp, maar ook in veranderingen in de cultuur en sociale structuur van een organisatie. Beide thema's zijn essentieel voor succes.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.