Masteropleidingen

Resultaat 1 - 20 van 215 resultaten
 • Accounting and Control

  Doe de vaardigheden en kennis op om een professional te worden op het gebied van accountancy, controle, en financieel management en advies.

 • Adaptive Organisms

  In deze uitdagende, onderzoeksgerichte specialisatie word je expert in de fundamentele processen die betrokken zijn bij stressadaptatie van individuele organismen, zoals planten, micro-organismen en dieren.

 • Ancient and Medieval Mediterranean Worlds

  De master Ancient and Medieval Mediterranean Worlds biedt een unieke benadering door te kijken naar contacten en conflicten in de oudheid en de middeleeuwen, het Byzantijnse rijk, de islamitische wereld en West-Europa.

 • Anthropology and Development Studies

  Hoe ontstaan en groeien bottom-up initiatieven van mensen die streven naar rechtvaardigheid, politieke verandering of klimaatbewustzijn? Deze master vergroot je kennis en onderzoeksvaardigheden. Laten we samen bijdragen aan de maatschappij!

 • Art and Visual Culture (research)

  Of je je nu wilt specialiseren in studie van kunst, artefacten, advertenties, of sociale media, met de specialisatie Art and Visual Culture leer je grondig onderzoek te doen naar visuele cultuur.

 • Artificial Intelligence

  The Artificial Intelligence Master's programme at Radboud University has a distinctly cognitive focus where computational modelling is the central methodology used to understand naturally intelligent systems, build artificially intelligent systems...

  Specialisaties

 • Artificial Intelligence: Cognitive Computing

  AI biedt ons krachtige nieuwe manieren om de menselijke intelligentie te onderzoeken. Via machinelearningtechnieken en rekenmodellen komen we steeds meer over onszelf te weten. De wereld op zijn kop! Interesse? Dan is dit misschien iets voor jou.

 • Artificial Intelligence: Intelligent Technology

  Hoe kan technologie inspelen op maatschappelijke behoeften en waarden? Hoe kunnen AI-toepassingen de gezondheidszorg helpen? Intelligente en ethische technologieën zijn cruciaal voor de maatschappij van de toekomst.

 • Behavioural Science (research)

  Ben je gefascineerd door de complexiteit van menselijk gedrag? Wil je meer weten over emoties, drijfveren en het cognitieve aspect dat menselijk gedrag en onze besluitvorming aanstuurt? Dan is deze onderzoeksmaster misschien iets voor jou!

 • Beleidsadvisering

  Houd je bezig met het vormen en analyseren van beleid en de rol die kennis en overtuiging hierbij spelen. Leer wat er komt kijken bij het aanpakken en oplossen van maatschappelijke problemen.

 • Besturen van Veiligheid

  Hoe gaan bestuur, de ambtenarij, politiek, media en de burger om met veiligheid? Bestudeer de vormgeving en implementatie van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid en leer het huidige veiligheidsbeleid en (toekomstige) veiligheidsontwikkelingen kritisch te analyseren.

 • Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken

  Wil je écht iets doen aan de energietransitie, armoedeproblematiek, of woningnood? Met de Master Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken op zak heb je de tools in handen om het verschil te maken. Bij lokale overheden. Want dáár gebeurt het.

 • Bestuurskunde

  In de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit bestudeer je het functioneren en de inrichting van organisaties in en om het openbaar bestuur. De master leidt op tot publiek manager: iemand die met een brede kennis over de werking en...

  Specialisaties

 • Biblical Exegesis

  In deze Engelstalige specialisatie van de masteropleiding over Theologie staat tekstuitleg van Bijbelse geschriften centraal. Als masterstudent bestudeer je kernconcepten in Bijbelse teksten met betrekking tot hun culturele en historische context.

 • Biology

  Wil je je specialiseren in stressadaptatie van organismen? Of in de dynamiek van ecosystemen, zodat je kunt bijdragen aan soortenbescherming en natuurherstel? Duik in milieumodellering, of bestudeer het snijvlak tussen biologische en medische (micro...

  Specialisaties

 • Biomedical Sciences

  Biomedische wetenschappen reikt van molecuul tot mens tot populatie, met als doel verbetering van gezondheid en welzijn. In de master Biomedical Sciences bepalen studenten hun eigen programma op basis van hun persoonlijke interesses.

 • Burgerlijk Recht

  Met de masterspecialisatie Burgerlijk Recht leg je de beste basis voor een civielrechtelijke loopbaan. Je onderscheidt je niet alleen door je inhoudelijke kennis, maar ook door je vermogen om complexe juridische vraagstukken te ontleden.

 • Business Administration

  Ons programma in Business Administration is ontworpen om jou de vaardigheden bij te brengen om organisatiestrategieën en -structuren te ontwerpen en te implementeren met als doel sociale en economische waarde te creëren. De focus ligt op...

  Specialisaties

 • Business Analysis and Modelling

  Wil je formele methoden en modellen leren toepassen, met de focus op zowel de analytische als sociale aspecten van besluitvorming? Word een expert in het ontwikkelen van simulatiemodellen die waardevol zijn bij ontwerp en evaluatie van strategieën.

 • Business Law

  Door de toenemende globalisering is er een groeiende vraag naar internationale juristen. Met deze opleiding word je een expert op het snijvlak van internationaal, Europees en nationaal ondernemingsrecht.