Hero image PW

MasterPedagogische Wetenschappen

Wil jij angst- en stemmingsstoornissen of complexe opvoedsituaties kunnen signaleren? Ben jij alert op de invloed van technologische ontwikkelingen op leergedrag? Wil jij weten waarom kinderen risicogedrag vertonen? Deze master is voor jou!

Direct naar

Iets voor jou?

  • Na afronding van je studie heb je een brede pedagogische basis met specialistische kennis op basis van jouw gekozen afstudeerrichting.
  • Je hebt de mogelijkheid om als aanvulling op je eigen afstudeerrichting cursussen van de andere afstudeerrichtingen te volgen.
  • Met het afronden van een stage orthopedagogiek en de cursus diagnostiek kun je de registratie als NVO-orthopedagoog met Basisaantekening Diagnostiek aanvragen. Je bent daarmee ook toelaatbaar tot de post-academische opleiding tot schoolpsycholoog of orthopedagoog-generalist.
  • Met het afronden van een stage pedagogiek en de cursus Policy, paradigms and human development kun je de registratie als NVO-pedagoog aanvragen.
  • Vanuit een theoretisch fundament handel je in de praktijk en je toetst ervaringen uit de praktijk weer aan de theorie.
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
De master Pedagogische Wetenschappen kan ik invullen op basis van mijn interesses.
Portretfoto Floor Beugels
Floor Beugels Alumnus Het verhaal van Floor
Kennismaken

Wat ga je leren?

De masteropleiding Pedagogische Wetenschappen kent acht afstudeerrichtingen, elk gericht op een bepaald aspect van een ontwikkelingsdomein. Het studieprogramma bestaat uit een aantal algemene vakken en twee cursussen die specifiek over het thema van de afstudeerrichting gaan. Coaching is een belangrijk onderdeel in het programma. De coachende vaardigheden die je leert kun je inzetten in de beroepspraktijk, waarin je begeleidende rol als (ortho)pedagoog steeds belangrijker wordt.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Na de master Pedagogische Wetenschappen ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Je hebt je basiskennis uitgebreid en specialistische kennis opgedaan. Je kunt aan de slag als (ortho)pedagoog, cliëntbegeleider, adviseur, onderwijsondersteuner, beleidsmedewerker, docent of onderzoeker binnen de jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderbescherming, gemeente- besturen, het (speciaal) onderwijs of instituten voor praktijkonderzoek.

Wat kun je ermee?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld