Angst- en Stemmingsstoornissen

Angst en depressie zijn de meest voorkomende psychopathologieën bij kinderen en adolescenten. Vaak worden ze niet onderkend, wat tot ernstige problemen kan leiden. Jij kunt als orthopedagoog een belangrijke rol spelen in het voorkomen en behandelen van die problemen.

Over dit studieprogramma

In deze klinische afstudeerrichting volg je een aantal algemene vakken van Pedagogische Wetenschappen en twee vakken gericht op angst en depressie. Je loopt stage en schrijft je masterscriptie.

Waarom deze afstudeerrichting

 • Je leert echt vaardigheden: de opleiding is klinisch van aard. Zo ontdek je hoe cognitieve gedragstherapie werkt omdat je ermee aan de slag gaat in de praktijk.
 • Deze afstudeerrichting is perfect voor studenten die zich breed willen oriënteren. Je kunt bij heel uiteenlopende instellingen aan de slag: van gehandicaptenzorg tot regulier onderwijs.
 • Je docenten doen zelf onderzoek op het gebied van preventie en interventie bij angst en depressie. Dat onderzoek is sterk geïntegreerd in het onderwijs. Zodoende pluk je de vruchten van de nieuwste inzichten binnen het vakgebied, zoals de rol van gaming in preventie van angst.
 • Verschillende docenten zijn werkzaam bij het Ambulatorium, een afdeling binnen de Radboud Universiteit waar kinderen en adolescenten behandeld worden. Je krijgt dus actuele klinische voorbeelden in de collegezaal.
 • De opleiding werkt samen met de Academische Werkplaats ‘Inside Out’, waar praktijkgericht onderzoek gedaan wordt om betere hulpverlening te bieden aan jongeren met angst of depressie. Bij de werkplaats zijn verschillende geestelijke gezondheidszorg- en jeugdzorginstellingen betrokken. Jij kunt als student in contact komen met die organisaties.

 

Cursussen Angst- en Stemmingsstoornissen

Angst en depressie: actuele ontwikkelingen en trends 

In deze theoriecursus ga je aan de slag met actuele vragen:

 • Angst versus depressie: meer overeenkomsten dan verschillen?
 • Zijn specifieke interventies belangrijker dan de relatie met de therapeut?
 • Is het beter om een protocol te doorlopen of af te stemmen op de cliënt?
 • Moeten we de cliënt veranderen of leren accepteren?
 • Is de therapeut nog wel nodig of kan behandeling via de computer?
 • Kunnen we ouders thuislaten bij de behandeling van angstige en depressieve kinderen?

 

Klinische vaardigheden met betrekking tot angst- en stemmingsstoornissen 

Je krijgt training in een individueel angstprotocol of een groepsprogramma voor depressiepreventie. Deze voer je uit op je stageplaats of op een school in Nijmegen.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Algemene cursussen

Totaal aantal EC: 20 EC
 1. P3
 2. P4
4 EC
 1. P3
 2. P4

Afstudeerrichting Angst- en Stemmingsstoornissen

Totaal aantal EC: 8 EC

Coaching II volg je altijd tijdens de tweede helft van je stage. Als je in het tweede semester aan je stage begint zul je dus in het eerste semester van het volgende studiejaar de cursus Coaching II gaan volgen.

Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Orthopedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Pedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-Orthopedagoog en de Diagnostiekaantekening volgen een Stage Orthopedagogiek en het vak Diagnostiek.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage Pedagogiek en het vak Policy, Paradigms and Human Development. 

Thesis & research
P1
P2
P3
P4