Beperkingen en Handicaps

Sommige mensen worden geboren met een handicap. Anderen raken beperkt door een ongeluk of door ouderdom. Een beperking gaat niet over. De uitdaging is om er zo goed mogelijk mee te (leren) leven. Jij kunt daar als orthopedagoog een belangrijke rol is spelen.

Over dit studieprogramma

In de afstudeerrichting Beperkingen en Handicaps volg je vier algemene vakken van de master Pedagogische Wetenschappen en twee vakken die zich specifiek richten op het onderwerp beperkingen en handicaps. Je loopt een praktijkstage en schrijft je masterscriptie.

Waarom deze afstudeerrichting 

 • Er is aandacht voor alle doelgroepen van de gehandicaptenzorg: mensen met auditieve, visuele, motorische, verstandelijke en meervoudige beperkingen. Dat is uniek in Nederland.
 • Je krijgt onderwijs van docenten die tevens werkzaam zijn in het veld. Dus volop actuele klinische voorbeelden in de collegezaal.
 • Je doet interessante contacten op, want de opleiding heeft een waardevol netwerk met daarin organisaties als de MaartenskliniekPluryn en Kentalis. Hoogleraar Harry Knoors is algemeen directeur van de Kentalis Academie, een kennisplatform over taal en communicatie rondom auditieve beperkingen. Zo zit je ook nog eens bovenop de nieuwste inzichten.
 • Door de intensieve samenwerking met instellingen in de gehandicaptenzorg, kun je eenvoudig een vraag vanuit een organisatie oppakken voor je scriptieonderzoek. Je participeert dus meteen in de praktijk.

 

Cursussen Beperkingen en Handicaps

Interventies bij mensen met functiebeperkingen 

In deze cursus leer je de ontwikkeling van mensen met een beperking stimuleren of ondersteunen. Je richt je op de transitie van vaardigheden naar mogelijkheden om zo de kans te vergroten dat een persoon op ‘eigen kracht’ kan participeren in de samenleving. Vanuit een pedagogische invalshoek kijk je naar het hele systeem rondom een persoon, zoals het gezin, de klas of de groep.

Participatie: opvoeden en begeleiden van mensen met een beperking 

Dit vak speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op vraagstukken in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Je ontwikkelt een visie op hulpverlenen en de rol van de orthopedagoog. Welke doelen stel je in opvoeding, begeleiding en advisering en waarom doe je dat?

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Algemene cursussen

Totaal aantal EC: 20 EC
 1. P3
 2. P4
4 EC
 1. P3
 2. P4

Afstudeerrichting Beperkingen en Handicaps

Totaal aantal EC: 8 EC

Coaching II volg je altijd tijdens de tweede helft van je stage. Als je in het tweede semester aan je stage begint zul je dus in het eerste semester van het volgende studiejaar de cursus Coaching II gaan volgen.

Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Orthopedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Pedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-Orthopedagoog en de Diagnostiekaantekening volgen een Stage Orthopedagogiek en het vak Diagnostiek.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage Pedagogiek en het vak Policy, Paradigms and Human Development. 

Thesis & research
P1
P2
P3
P4