Pedagogische Ethiek

Van vallen en opstaan leer je het meest, maar niemand ziet zijn kind graag vallen. Welke keuzes we maken in opvoeding en waarom we die keuzes maken staat centraal in deze afstudeerrichting. Door een nieuw licht te werpen op wat vanzelfsprekend lijkt, leer je actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding in een breder kader plaatsen en vanuit een doordachte visie beoordelen.

Over dit studieprogramma

In deze afstudeerrichting worden ethische kwesties binnen het domein van de opvoeding, jeugdzorg en het onderwijs centraal gesteld. Er is veel ruimte voor verdiepende theoretische cursussen en tijdens de stage ligt de aandacht op het onderzoeken van pedagogisch beleid.

Waarom deze afstudeerrichting

 • Deze pedagogische afstudeerrichting is uniek in zijn soort door de expliciete oriëntatie op filosofische reflectie.
 • De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen toegepaste ethiek door de nadruk op opvoeding en onderwijs.
 • De opleiding is geknipt voor ondernemende, eigenwijze studenten die graag zelf nadenken.
 • Je hebt keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. De stageplekken en scriptieonderwerpen liggen niet vast maar kun je zelf kiezen.
   

Cursussen Pedagogische Ethiek

Belang van het kind: rechten en behoeften 

Pedagogisch beleid, opvoedkundig handelen en juridisch ingrijpen vinden hun rechtvaardiging in het belang van het kind. Maar wat is het belang van het kind? Hoe wordt dat bepaald? Antwoorden op deze vragen zijn normatief en hangen samen met onze achterliggende vooronderstellingen over de mogelijkheden, vrijheden en behoeften van kinderen. In de cursus verken en analyseer je deze vooronderstellingen. Aan de orde komen thema’s als kinderbevrijding, de legitimatie van paternalisme, het verband tussen recht en ontwikkeling en de spanning tussen autonomie en zorg.

The Good Life 

Ethiek zouden we kunnen omschrijven als de poging een goed beargumenteerd antwoord te geven op de vraag: hoe moeten we leven? In deze cursus bestudeer je de empirisch gevormde ethiek over ‘het goede leven’. Je leest twee invloedrijke boeken die, elk op hun eigen manier, trachten te laten zien hoe ethiek en psychologie elkaar voeden.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Algemene cursussen

Totaal aantal EC: 20 EC
 1. P3
 2. P4
4 EC
 1. P3
 2. P4

Afstudeerrichting Pedagogische Ethiek

Totaal aantal EC: 8 EC
 1. P1
 2. P2

Coaching II volg je altijd tijdens de tweede helft van je stage. Als je in het tweede semester aan je stage begint zul je dus in het eerste semester van het volgende studiejaar de cursus Coaching II gaan volgen.

Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Orthopedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Pedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-Orthopedagoog en de Diagnostiekaantekening volgen een Stage Orthopedagogiek en het vak Diagnostiek.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage Pedagogiek en het vak Policy, Paradigms and Human Development. 

Thesis & research
P1
P2
P3
P4