Relationele Ontwikkeling

Met de afstudeerrichting Relationele Ontwikkeling duik je in het hart van de orthopedagogiek. Ieder mens ontwikkelt zich namelijk in relatie tot andere mensen en hun omgeving, de wetgeving en de normen en waarden van de maatschappij. Je bestudeert welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de pedagogische of therapeutische relatie. Hierbij ligt de focus op het bestuderen van hechtingsrelaties. 

Over dit studieprogramma

In deze klinische afstudeerrichting volg je een aantal algemene vakken van Pedagogische Wetenschappen en twee cursussen gericht op relationele ontwikkeling. Je loopt stage en schrijft je masterscriptie.

Waarom deze afstudeerrichting?

 • Je verdiept je in de ontwikkeling van hechtingsrelaties in algemene zin, welke de basis vormt van de menselijke ontwikkeling.
 • Je verdiept je in de orthopedagogische of therapeutische relatie, welke de basis vormt voor de orthopedagogiek. Deze werkrelatie wordt ook wel ‘alliantie’ genoemd.
 • De docenten zijn experts op het gebied van hechtingsrelaties en de hulpverleningsrelaties. Zij doen onderzoek naar hechtingsrelaties en geven onderwijs, training en coaching aan professionals in het werkveld.
 • De colleges worden verrijkt met gastdocenten die hun specifieke kennis en visie over de ontwikkeling van relaties op het gebied van diagnostiek en hulpverlening met jullie willen delen.
 • Je maakt kennis met verschillende technieken om (hechtings-)relaties in kaart te brengen en met methoden om (hechtings-)relaties in gezinnen en in professionele settingen te bevorderen.
 • Je leert een advies te formuleren aan professionals die werken met cliënten waar hechtings- en relatieproblematiek een rol spelen.
   

Cursussen Relationele Ontwikkeling

Theoretische achtergronden van relationele ontwikkeling

In deze theoretische cursus doe je kennis op over belangrijke theorieën die gaan over ontwikkeling en relaties van jonge kinderen in interactie met hun omgeving.

 • Je leert hoe er door de tijd heen naar de ontwikkeling van het jonge kind en ouder-kind relaties is gekeken.
 • Je leert verschillende paradigma’s en daaruit volgende theorieën en praktijken te herkennen en te begrijpen hoe deze een rol spelen in de praktijk van de hulpverlening.
 • Je leert, uitgaande van het bio-ecologisch ontwikkelingsmodel van Bronfenbrenner, om op verschillende niveaus naar de ontwikkeling van het kind en problematische ouder-kind relaties te kijken (fysiologisch, dyadisch, gedragsmatig, contextueel en systemisch).
 • De kennis die je opdoet over de vroege-ouder kind relaties leer je toe te passen in de tweede cursus ‘Relationele Ontwikkeling in het werkveld van de orthopedagogiek’.

Relationele ontwikkeling in het werkveld van de orthopedagogiek

In deze cursus staat de vraag centraal: wat betekent een relationele visie voor je handelen als orthopedagoog en werkzaamheden als diagnostiek, verslaglegging, adviezen en de omgang met cliënten en collega’s?

 • De diverse gastdocenten zullen hun expertise op deze gebieden met jou delen.
 • Je onderzoekt vervolgens in kleine werkgroepen, aan de hand van concrete casussen, hoe je gedragsproblemen en ontwikkelingsachterstanden kunt herkennen als een relationeel probleem.
 • Je leert ouder-kind en cliënt-therapeut interacties te beoordelen en op basis daarvan concrete adviezen te formuleren ter stimulering van de relatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Algemene cursussen

Totaal aantal EC: 20 EC
 1. P3
 2. P4
4 EC
 1. P3
 2. P4

Afstudeerrichting Relationele Ontwikkeling

Totaal aantal EC: 8 EC

Coaching II volg je altijd tijdens de tweede helft van je stage. Als je in het tweede semester aan je stage begint zul je dus in het eerste semester van het volgende studiejaar de cursus Coaching II gaan volgen.

Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Orthopedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Pedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-Orthopedagoog en de Diagnostiekaantekening volgen een Stage Orthopedagogiek en het vak Diagnostiek.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage Pedagogiek en het vak Policy, Paradigms and Human Development. 

Thesis & research
P1
P2
P3
P4