Speciale Leerbehoeften

Een leerling met een speciale leerbehoefte heeft bijvoorbeeld moeite met lezen, hapert met rekenen of blijft achter in spelling. En soms is dat het topje van de ijsberg en gaan achter dat leerprobleem andere problemen schuil. Onderwijsprofessionals hebben behoefte aan orthopedagogen die dit complexe samenspel doorzien. Met deze afstudeerrichting word jij die orthopedagoog.

Over dit studieprogramma

In deze afstudeerrichting staan twee thema’s centraal:

 1. Verklaringsmodellen van speciale leerbehoeften 
 2. diagnostiek en behandeling van speciale leerbehoeften.

Deze onderwerpen zijn verwerkt in de twee cursussen. Daarnaast bestaat het programma uit vier algemene vakken van de master Pedagogische wetenschappen, een praktijkstage en de masterscriptie.

Waarom deze afstudeerrichting

 • Deze afstudeerrichting kent een grote praktische component: praktijkprofessionals geven (gast)colleges over diagnostiek en behandeling, tijdens je stage doe je praktische ervaring op en in de cursussen werk je veel met casuïstiek.
 • Je krijgt college van docenten die tevens werkzaam zijn in het veld. Zodoende leer en profiteer je van hun expertise, actuele klinische voorbeelden en interessante contacten.
 • De opleiding Pedagogische Wetenschappen heeft een uitgebreid netwerk met daarin ondermeer de Orthopedagogenmaatschap Nijmegen, stichting Kentalis en het Expertisecentrum Nederlands.
 • Bij het Expertisecentrum Nederlands worden alle protocollen op het gebied van leerproblemen ontwikkeld. De Nijmeegse hoogleraar Ludo Verhoeven is wetenschappelijk directeur van dat centrum. Alle vakkennis over lees- en spellingsproblematiek is hier aanwezig.
 • Taal is één van de belangrijkste aspecten bij leerproblematiek. Aandacht voor en kennis van taalfuncties en processen is dus belangrijk. De Radboud Universiteit heeft van oorsprong een grote expertise op het gebied van taal en de invloed van taal op andere leerprocessen.
 • Het Behavioural Science Insitute, het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, heeft sterke onderzoekslijnen op begrijpend lezen, technische leesvaardigheid, spellingsvaardigheid, wetenschap en techniek en rekenvaardigheid. Al deze onderzoekslijnen worden in deze afstudeerrichting verenigd.

 

Cursussen Speciale Leerbehoeften

Theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren 

Je bestudeert leerprocessen van kinderen met speciale leerbehoeften op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Er is aandacht voor actuele en gangbare theorieën over leerprocessen en de invloed die ontwikkeling en omgeving daarop hebben. Aan de hand van concrete pedagogische en didactische situaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs krijg je inzicht in de toepassing van deze theorieën in de praktijk.

De scientist-practitioner binnen het speciaal leren 

Je bestudeert de manier waarop theoretische verklaringsmodellen kunnen worden ingezet bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met speciale leerbehoeften. Je krijgt inzicht in de vormgeving van het diagnostische proces en welke motieven bepalend zijn bij het toepassen van een interventie. Aan de hand van casussen van gastdocenten uit de praktijk wordt geïllustreerd hoe je met deze kennis aan speciale leerbehoeften van leerlingen tegemoet kan komen.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Algemene cursussen

Totaal aantal EC: 20 EC
 1. P3
 2. P4
4 EC
 1. P3
 2. P4

Afstudeerrichting Speciale Leerbehoeften

Totaal aantal EC: 8 EC

Coaching II volg je altijd tijdens de tweede helft van je stage. Als je in het tweede semester aan je stage begint zul je dus in het eerste semester van het volgende studiejaar de cursus Coaching II gaan volgen.

Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Orthopedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Pedagogiek

Minimaal 25 EC, maximaal 25 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-Orthopedagoog en de Diagnostiekaantekening volgen een Stage Orthopedagogiek en het vak Diagnostiek.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage Pedagogiek en het vak Policy, Paradigms and Human Development. 

Thesis & research
P1
P2
P3
P4