Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Pedagogische Wetenschappen

In de master Pedagogische Wetenschappen kun je kiezen uit één van de acht afstudeerrichtingen: Angst- en stemmingsstoornissen, Beperkingen en handicaps, Forensische pedagogiek, Gifted education, Pedagogische ethiek, Relationele ontwikkeling, Risicogedrag of Speciale leerbehoeften. Je kunt daarnaast kiezen voor een orthopedagogische of een pedagogische invulling van je stage. Een aantal cursussen volg je altijd, ongeacht je afstudeerrichting. Dit zijn ‘Ethiek’, ‘Complexe systemen van theorie tot praktijk',  en ‘Coaching II’. Daarnaast heeft elke afstudeerrichting zijn eigen cursussen. De master rond je af met een scriptie.

Algemene cursussen

Ethiek

In deze cursus bestudeer je ethische vraagstukken op het gebied van opvoeding, onderwijs, jeugd- en gezinszorg.

Complexe systemen van theorie tot praktijk

Complexe systemen bestaan uit een groot aantal relatief eenvoudige componenten die onderling interacteren en als een geheel functioneren. Door pedagogische vraagstukken te bekijken als een complex systeem zie je dat een kleine interventie een groot effect kan hebben.

Coaching ll

In deze cursus leer je om professionals in een team te coachen en te ondersteunen. Je krijgt inzicht in verschillende coachingsmethodieken en voert opdrachten uit tijdens je stage.

Stage 

In de master kun je kiezen voor een orthopedagogische of een pedagogische invulling van je stage. 

Stage orthopedagogiek*

Je loopt een klinische stage in een instelling op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of onderwijs. Je voert activiteiten uit binnen het hulpverleningspakket, waaronder het (onder begeleiding) opstellen, uitvoeren, evalueren en rapporteren van een diagnostische behandel- of begeleidingsvraag. Het gaat daarbij om de diagnostiek en begeleiding/behandeling van een individu (kinderen, adolescenten en jongvolwassenen) en betekenisvolle personen uit de omgeving van dat individu (ouders, leerkrachten, paramedici en/of begeleiders).
* Wil je een stage orthopedagogiek doen en heb je de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan een andere universiteit behaald? Dan moet eerst bekeken worden of aan de ingangseisen van de stage is voldaan. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Stage pedagogiek

Je voert een onderzoeksstage uit binnen een cliëntgebonden of niet-cliëntgebonden setting en richt je daarbij op een praktijkvraagstuk, bijvoorbeeld op het vlak van preventie, voorlichting, onderwijs, onderzoek, advisering of organisatie en management. Het eindproduct van je stage kan een rapport zijn, maar ook een advies, aanbeveling of protocol voor de organisatie. Het is ook mogelijk om een fundamenteel onderzoek uit te voeren over een onderwerp naar keuze.

Masterscriptie

Met je scriptie rond je de masteropleiding af. Dit individuele afstudeerproject beslaat het volledige wetenschappelijke onderzoeksproces. Van het formuleren van de probleemstelling tot het rapporteren van het onderzoek. Je schrijft je scriptie over een onderwerp naar keuze uit een lijst met scriptieonderwerpen.

Studieprogramma

 • Cursussen

  Het studieprogramma van de master Pedagogische Wetenschappen bestaat in totaal uit 60 EC. Het is als volgt opgebouwd: 

  • Verplichte cursussen: 12 EC
  • Afstudeerrichting cursussen: 8 EC
  • Stage + bijbehorende verplichte cursus: 20+5 EC
  • Masterscriptie: 15 EC 

  Je kiest uit één van de acht afstudeerrichtingen (zie hieronder). Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een orthopedagogische of pedagogische invulling van je stage.

  Studieprogramma Cursussen