radboud universiteit studenten op de campus zomer maria montessori

MasterPhilosophical Anthropology

In deze Engelstalige masterspecialisatie van de researchmaster over Filosofie bestudeer je filosofische vraagstukken over het wezen van de mens vanuit de Europese - ook wel continentale - filosofie.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.