FTR students

MasterPhilosophy of Mind

In deze specialisatie van de onderzoeksmaster Philosophy maak je gebruik van de methoden van de hedendaagse analytische filosofie en wordt er expliciet aansluiting gezocht bij ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen en taalwetenschappen.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.