Laser Physics and Cold Molecules researcher

MasterspecialisatiePhysical Chemistry

In deze specialisatie ga je de fundamentele eigenschappen van moleculen en materialen ontrafelen. We proberen antwoorden te vinden door theorie te ontwikkelen en natuurkundige methoden toe te passen voor geavanceerde spectroscopische experimenten.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.