Spectroscopy of Solids and Interfaces

MasterPhysics of Molecules and Materials

In deze specialisatie word je opgeleid om de uitdaging aan te gaan in een nog grotendeels onontdekt gebied van de natuurkunde: het raakvlak tussen kwantummechanica en klassieke natuurkunde.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.