City with a lot of trees and water.

MasterPlanning, Land and Real Estate Development

In deze specialisatie ligt de focus op stedelijke ontwikkeling vanuit het perspectief van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De opleiding bereidt studenten voor op een toekomstige functie als stadsontwikkelaar in de publieke of private sector.

Beste Studies EW 2021
Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.