Noor de Kort

Portretfoto Noor de Kort
Docenten besteden tijdens de colleges bewust aandacht aan de studieachtergronden. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een onderwerp vanuit zijn of haar eigen invalshoek te belichten.
Naam
Noor de Kort
Opleiding
Politiek en Parlement
Startdatum studie
Einddatum studie
Vooropleiding
Nederlandse Taal en Cultuur, Radboud Universiteit

Oud-student Noor de Kort volgt de masteropleiding Politiek en Parlement.

Na mijn master Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam wilde ik me graag verder verdiepen in de werking van politiek en politieke geschiedenis. Ik ben nog steeds blij dat ik destijds besloot om de master Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit te volgen. Door het interdisciplinaire karakter van de master weet ik nu veel meer over politieke geschiedenis, actuele politieke vraagstukken en staatsrechtelijke kwesties.

De master Politiek en Parlement bevat zowel historische, politicologische als staatsrechtelijke vakken. Dit maakt dat je politiek vanuit verschillende perspectieven leert bekijken. Hierbij speelt mee dat je de master volgt met studenten met verschillende achtergronden. Sommige studenten hebben Geschiedenis gestudeerd, maar er zijn ook studenten met een bachelor Politicologie of een bachelor Rechten, en zelf studeerde ik eerst Nederlandse Taal & Cultuur. Docenten besteden tijdens de colleges bewust aandacht aan deze uiteenlopende achtergronden. Iedereen krijgt op deze manier de kans een onderwerp vanuit een eigen invalshoek te belichten. Ook vind ik dat het curriculum slim is vormgegeven. Tijdens de master schrijf je namelijk je scriptie voordat je gaat stagelopen, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat je bij je stageorganisatie kan doorstromen naar een baan.

Hoe ervaarde je de sfeer binnen de opleiding? 

De sfeer bij de master heb ik als heel laagdrempelig ervaren, met veel aandacht voor de individuele student. Typerend hiervoor vind ik dat docenten tijdens de coronacrisis initiatief namen tot het organiseren van een online koffiemoment. Ook bleven zij gedurende deze periode steeds vragen naar onze voorkeuren wat betreft onderwijs: wilden we het liefst online onderwijs, fysiek onderwijs, of een combinatie hiervan?

Wat vond je het meest uitdagend aan de opleiding?

Vooral met de politicologische vakken had ik af en toe moeite. Voor mijzelf - een echte alfastudent - was deze meer theoretische manier van onderzoek doen naar politiek relatief nieuw. Ik werkte me niet altijd met evenveel plezier door de artikelen heen, en soms gingen de theorieën me gewoonweg de pet te boven. Toch vond ik het nuttig om politiek op een minder vertrouwde manier te bekijken, en zo op nieuwe ideeën te komen.

Kun je iets vertellen over je stage?

Het laatste onderdeel van mijn master was een stage bij de non-gouvernementele organisatie Transparency International Nederland (TI-NL), die strijdt tegen corruptie in de Nederlandse samenleving. Met deze stage kwam ik middenin het politieke krachtenveld terecht, waar ik tijdens de master veel over had geleerd. Bij TI-NL maakte ik van dichtbij mee hoe een lobbyproces in zijn werk gaat. Ik zag bijvoorbeeld hoe TI-NL de publieke opinie probeert te beïnvloeden door aanwezig te zijn in verschillende media, en een stempel probeert te drukken op de politieke besluitvorming door contact te leggen met Tweede Kamerleden.

Wat ga je nu na het afronden van de master doen?

Ik ga bij de gemeente Tilburg aan de slag als junior raadsadviseur. Ik zal me hier bezighouden met de organisatie en communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarnaast zal ik de Tilburgse gemeenteraad ondersteunen tijdens het reguliere besluitvormingsproces. In deze functie verwacht ik veel bij te kunnen leren over politieke processen, maar dankzij mijn master heb ik er vertrouwen in dat dat goed komt. Als politiek ook jou blijft boeien, zou ik de master Politiek en Parlement zeker in overweging nemen!