Waarom de studie Politiek en Parlement in Nijmegen?

Wat verstaan we vandaag de dag nog onder democratie? Wat is de juiste manier van vertegenwoordiging? En hoe betrek je burgers bij de politiek – een vraag zo oud als de democratie, maar in welke fase van de discussie bevinden we ons nu? Deze vragen staan centraal in de masterspecialisatie Politiek en Parlement. Je leert politieke verschijnselen in een historische context plaatsen, met een scherp oog voor de juridische grondslagen en praktische kaders. Zodoende kun je gefundeerd hedendaagse politieke vraagstukken bediscussiëren en aanpakken.

  • Politiek en Parlement is als multidisciplinair masterprogramma uniek in Nederland. De opleiding werkt samen met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en de opleidingen Politicologie en Staatsrecht. 
  • In de master Politiek en Parlement bekijk je daarom alles vanuit een Europees vergelijkend perspectief
  • Tijdens een stage word je ondergedompeld in het centrum van de Haagse, Europese of regionale macht. Ook in de colleges combineer je wetenschappelijke inzichten met actuele vraagstukken.
  • Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. De master wordt gedragen door universitair docenten van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis en onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG). Je docenten doen vanuit verschillende invalshoeken onderzoek naar de politieke en parlementaire geschiedenis van Nederland en Europa. Zo worden er projecten uitgevoerd over het democratiedebat, nieuwe vormen van vertegenwoordiging, burgerparticipatie en de cultuur van de Tweede Kamer.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit