radboud universiteit studenten op de campus zomer maria montessori

MasterspecialisatiePraktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit

Tijdens deze masterspecialisatie leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de ‘vanzelfsprekende’ realiteit waarin we ons bevinden.

Direct naar

Iets voor jou?

  • Gebruik tweeduizend jaar aan filosofische inzichten om maatschappelijke problemen te analyseren
  • Veel keuzevrijheid in het samenstellen van je programma
  • Onderwijs dat aansluit bij het actuele onderzoek van de docenten
  • Veel aandacht voor de verschillende werkvelden waar filosofen terecht kunnen komen
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Sturen en houvast bieden past heel goed bij de praktische filosofie.
Portretfoto Robert Kerssies
Robert Kerssies Alumnus Het verhaal van Robert
Kennismaken

Wat ga je leren?

De masterspecialisatie ‘Praktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit’ is sterk gericht op het heden. Je bestudeert een tijdsperiode van ongeveer de laatste twee eeuwen: de ontwikkeling van de modernisering. Dat doe je vanuit de praktische filosofie. Daaronder vallen de onderwerpen wijsgerige ethiek, politieke filosofie, sociale filosofie en cultuurfilosofie. Jij leert morele dilemma’s en politieke conflicten binnen die thema’s te beschrijven, maar ook – of vooral – erop te reflecteren.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Na afronding van je studie Praktische Filosofie kun je veel kanten op. Je kunt aan de slag in de journalistiek, bijvoorbeeld als recensent, journalist of redacteur. Je kunt als beleidsmedewerker gaan werken bij de (semi-)overheid of bij culturele en maatschappelijke instellingen. Ook kun je de politiek in of aan de slag in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als trainer/coach, communicatieadviseur of ethisch deskundige. Als je in het onderwijs wilt werken, kun je doorstromen naar de lerarenopleiding Mens- en Maatschappijwetenschappen. Deze post-master wordt aangeboden door de Radboud Docenten Academie.

Arbeidsmarktgegevens

Van de afgestudeerden binnen de masterspecialisatie Praktische Filosofie heeft 47% na afstuderen een baan binnen het vakgebied. Het bruto startsalaris op basis van 32 uur per week is € 2.325,-. (Bron: www.studiekeuze123.nl)

Wat kun je ermee?

Onderzoek

‘Praktische Filosofie is tijdgebonden, waar bijvoorbeeld analytische filosofie dat thematisch minder is,’ vertelt hoogleraar Evert van der Zweerde. Dat betekent dat er in het onderzoek – en het onderwijs – veel gebruik wordt gemaakt van actualiteiten. Niet per se van vandaag of gisteren, maar van gebeurtenissen in de afgelopen decennia. Van der Zweerde: ‘We bestuderen bijvoorbeeld in hoeverre onze samenleving – en hoe we daar tegenaan kijken – wordt bepaald door de ervaringen die Europa heeft opgedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.’

Van der Zweerde vervolgt: ‘Je zou kunnen stellen dat de Europese Unie zoals die nu bestaat een soort vredesproject is van na de Tweede Wereldoorlog. Traditionele vijanden, zoals Duitsland en Frankrijk, zijn rond de tafel gebracht. De EU-landen delen sindsdien verantwoordelijkheden en werken samen. De grootste motivatie voor die samenwerking is voorkomen dat een dergelijke oorlog ooit weer plaatsvindt. Maar die motivatie maakt het ons tegelijkertijd moeilijk om pragmatisch naar de EU te kijken: het idee dat samenwerking hoe dan ook tot wederzijds voordeel leidt, staat een kritische reflectie in de weg. Europa zoekt een identiteit, politiek en/of cultureel, voorbij economisch nut en veiligheid. Maar is die er wel?’

Center for Contemporary European Philosophy

Je docenten bij ‘Praktische Filosofie’ doen onderzoek binnen het Center for Contemporary European Philosophy. Dat is een van de vijf interdisciplinaire onderzoekscentra binnen het onderzoeksinstituut Research Institute for Philosophy, Theology en Religious Studies. In het onderzoek binnen het Center for Contemporary European Philosophy staat het denken van belangrijke hedendaagse politieke denkers centraal.

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld