Jelmer Ypinga

Portretfoto Jelmer Ypinga
Als bestuursrechtadvocaat zit je op de eerste rang bij maatschappelijke kwesties die regelmatig het nieuws dicteren.
Naam
Jelmer Ypinga
Opleiding
Publiekrecht
Einddatum studie
Huidige functie
Advocaat bij Stibbe Amsterdam
Vooropleiding
European Law School (Radboud Universiteit)

Oud-student Jelmer Ypinga heeft de onderzoeksmaster Publiekrecht. 

Hoe heb je de master ervaren?

Als leerzaam, maar bovenal erg leuk. Ten eerste sprak de combinatie van de reguliere staats- en bestuursrechtvakken en de specifieke onderzoeksvakken, die binnen een kleinschaligere setting werden gedoceerd, mij erg aan. Daarnaast krijg je in deze master de gelegenheid om te publiceren en om bachelorvakken te doceren. Een unieke gelegenheid om je schrijf-, presentatie- en overdrachtsvaardigheden te ontwikkelen. Ik kan dat iedereen aanraden. Ten derde zit je met een klein groepje in hetzelfde schuitje. Bij ons zorgde dat ervoor dat we in korte tijd een hecht clubje vormden dat niet alleen colleges samen volgde, maar ook daarbuiten vaak borrelde. Dat werd alleen maar sterker toen wij in ons tweede jaar de vakken in Groningen aan de RUG gingen volgen. Het jaar in Groningen vond en vind ik ook een echte meerwaarde van de master. Het levert je nieuwe ervaringen, inzichten en netwerken op, waardoor het een verrijking is voor zowel je juridische als persoonlijke ontwikkeling.

Wat vond je het meest uitdagend aan de master? 

Het tweede jaar in Groningen bestond voor ons alleen nog uit onderzoeksvakken. Ik wist toen al dat een wetenschappelijke carrière niet iets voor mij was en dat ik liever bestuursrechtadvocaat werd. Om die reden vond ik het uitdagend om de eerder opgedane bestuursrechtelijke kennis en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied bij te houden. Wat daarbij hielp was de mogelijkheid om bij de sectie Bestuursrecht annotaties te schrijven.

Geef een korte omschrijving van je huidige functie en werkzaamheden. Welke vaardigheden/kennis die je hebt opgedaan tijdens je master(specialisatie) komen van pas bij je huidige functie?

Ik ben nu werkzaam als advocaat bij Stibbe te Amsterdam op de sectie Bestuursrecht. In die hoedanigheid adviseer en procedeer ik in algemeen bestuursrechtelijke en voornamelijk milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke zaken. Naast de goede bestuursrechtelijke basis die ik dankzij de master had, komen vooral de schrijf- en onderzoeksvaardigheden die in de master worden gedoceerd nog steeds goed van pas. Ook de kritische houding die je als onderzoeksmasterstudent ontwikkelt, is nog steeds van groot belang. Concreet moet dan gedacht worden aan vaardigheden zoals het opstellen van een goed opgebouwd en argumentatief sluitend betoog en het snel kunnen vinden en kritisch beoordelen van relevante informatie.

Wat maakt het werken binnen dit vakgebied zo interessant en belangrijk?

Als bestuursrechtadvocaat zit je op de eerste rang bij maatschappelijke kwesties die regelmatig het nieuws dicteren, waarbij ik vooral bezig ben met de vraag of en in hoeverre de overheid zaken mag of moet regelen of juist nalaten. Concrete voorbeelden zijn de uitleg van de coronamaatregelen (mocht een bepaalde plek gesloten worden?), het omgaan met en adviseren over het snel ontwikkelende natuurbeschermingsrecht (is een Wet natuurbescherming-vergunning nodig voor mijn project?) en het adviseren en publiceren over belangrijke bestuursprocesrechtelijke ontwikkelingen (in welke gevallen kunnen niet-belanghebbenden toch bij de bestuursrechter terecht?).

Heb je een tip voor onze masterstudenten?

Mijn advies is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de extra-curriculaire mogelijkheden die de master je biedt: publiceer en doceer zoveel mogelijk! Het is ontzettend leuk en leerzaam.