Ruben te Molder

Portretfoto Ruben te Molder
Het straf(proces)recht is een rechtsgebied dat vanwege maatschappelijke of juridische ontwikkelingen altijd in beweging is.
Naam
Ruben te Molder
Opleiding
Publiekrecht
Einddatum studie
Huidige functie
Promovendus
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Oud-student Ruben te Molder volgt de onderzoeksmaster Publiekrecht aan de Radboud Universiteit.

Hoe heb je de master(specialisatie) ervaren?

De master was leerzaam, inspirerend en vooral erg leuk. Met name de combinatie van positiefrechtelijke vakken en onderzoeksvakken sprak mij erg aan. Door deze combinatie krijg je kennis van het geldende recht. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om deze kennis toe te passen in verschillende schrijf- of essayopdrachten. Ook heeft deze master mij de mogelijkheid geboden om een bachelorvak te doceren. Dat heb ik als heel waardevol ervaren. Tot slot heb ik het kleinschalige onderwijs als prettig ervaren. Hierdoor ga je tijdens de colleges sneller de diepte in en doe je snel contacten op.

Wat vond je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan liep?

In het tweede jaar bestaat er veel aandacht voor het uitvoeren van onderzoek en (wetenschappelijk) schrijven. Dat kan soms uitdagend zijn, maar met een goede planning is dat wel te doen. Daarnaast kan het ook helpen om hierover in gesprek te gaan met medestudenten.

Geef een korte omschrijving van je huidige functie en werkzaamheden. Welke vaardigheden/kennis die je hebt opgedaan tijdens je master(specialisatie) komen van pas bij je huidige functie?

Ik werk op dit moment als promovendus bij de vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Radboud Universiteit. Ik schrijf hier een proefschrift over het gebruik van artificiële intelligentie in de opsporing, doceer werkgroepen en begeleid masterscripties. Bij veel van mijn werk helpt de onderzoeksmaster. Niet alleen omdat tijdens deze master veel aandacht is voor het uitvoeren van juridisch onderzoek, maar ook omdat ik tijdens de master werkgroepen heb mogen geven. De onderzoeksmaster was dus een mooie voorbereiding op mijn huidige werk als promovendus.

Wat maakt het werken binnen dit vakgebied zo interessant en belangrijk?

Het straf(proces)recht is een rechtsgebied dat vanwege maatschappelijke of juridische ontwikkelingen altijd in beweging is. Het is daarom belangrijk en interessant om steeds te bezien hoe het straf(proces)recht verder kan worden ontwikkeld. Dat geldt in het bijzonder voor het onderwerp van mijn promotieonderzoek. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie zijn allerlei nieuwe opsporingsmethoden in opkomst. Deze ontwikkelingen roepen allerlei vragen op over het huidige strafprocesrecht; is het huidige strafprocesrecht wel voldoende ingespeeld op het gebruik van deze nieuwe opsporingsmethoden? En zo niet, wat moet er dan veranderen? Mijn promotieonderzoek biedt de ruimte om dit soort vragen van een eerste antwoord te voorzien.

Heb je een tip voor onze masterstudenten? 

Kies altijd voor datgene waar je interesse ligt en laat je niet afschrikken door medestudenten, een vol programma of een jaar Groningen. Je krijgt voldoende begeleiding en als je kiest voor een master waar je interesse ligt, dan blijf je gemotiveerd!