Studieprogramma onderzoeksmaster Publiekrecht jaar 2

Studiejaar
2

Het tweede jaar volg je een aantal vaststaande vakken (40 EC) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast schrijf je een dubbele masterscriptie (28 EC): één in Groningen, één in Nijmegen.

Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
Engelse taal
4 EC
 1. P1
 2. P2
Juridische oordeelsvorming
6 EC
 1. P1
 2. P2
Onderzoeksseminar Digital Society
6 EC
 1. P1
 2. P2
Onderzoeksseminar Geschilbeslechting
6 EC
 1. P1
 2. P2
Wetenschapsleer
6 EC
 1. P1
 2. P2
Dubbele scriptie: Groningen én Nijmegen
28 EC
 1. P3
 2. P4
Interpretatie
6 EC
 1. P3
 2. P4
Normering
6 EC
 1. P3
 2. P4