FTR studenten

MasterspecialisatieReligie en Beleid

Religie en Beleid is een unieke opleiding in Nederland waar je vakken krijgt op het snijvlak van religie en beleid, politiek en recht. Je wordt opgeleid tot beleidsadviseur culturele en religieuze diversiteit.

Direct naar

Iets voor jou?

 • Je leert kwalitatief onderzoek doen naar beleidsvraagstukken
 • Je verdiept je in de samenhang tussen religie, maatschappij en politiek
 • Tijdens de stage breng je opgedane kennis in de praktijk
 • De masterspecialisatie Religie en Beleid is uniek in Nederland: je combineert onderzoekvaardigheden en werkveldgerichte beleidskennis
 • Ook als je al een andere master hebt afgerond, betaal je het wettelijk collegegeld
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Wat deze opleiding zo interessant maakt, is dat je de kennis die je hebt opgedaan over religies, overheden en recht, kan omzetten in praktische vaardigheden voor gemeenten en overheden.
Portret Rosanne de Vries
Rosanne de Vries Alumnus Het verhaal van Rosanne
Kennismaken

Wat ga je leren?

In de masterspecialisatie Religie en Beleid verdiep je je in thema’s als multiculturaliteit en multireligiositeit, inclusie, diversiteit, migratie en de samenhang tussen geloof en politiek. Je leert beleidsnotities en -adviezen ontwerpen, implementeren en evalueren. Je doet kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele en collectieve interviews.

Daarnaast loop je stage bij een door jou gekozen organisatie of bedrijf, waarbij je een onderzoek uitvoert op het snijvlak van religie, diversiteit en beleid.

De masterspecialisatie Religie en Beleid is een wetenschappelijke opleiding gericht op praktische toepassing, waarin veel aandacht is voor actualiteit en politiek. Na je afstuderen ben je een specialist op het grensgebied van beleid, multiculturaliteit en religie.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Studenten die Religie en Beleid hebben afgerond zijn onder meer terecht gekomen bij:

 • De landelijke overheid in functies die te maken hebben met migratie, integratie en deradicalisering;
 • Bij gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van minderheden en volkshuisvesting;
 • Bij de IND als beleidsadviseur rond nieuwkomers in de Nederlandse samenleving;
 • Bij religieuze organisaties om projecten op het gebied van zingeving te organiseren;
 • Bij Vluchtelingenwerk en COA's als beleidsmedewerker- of adviseur.
 • In het bankwezen in functies als klantmanager van religieuze organisaties of als toezichthouder.

Kijk ook bij onze ervaringsverhalen voor meer voorbeelden waar studenten stage hebben gelopen of terecht zijn gekomen.

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Docenten van de opleiding verrichten onderzoek op het terrein van religie en beleid, binnen de onderzoeksgroep Empirische en praktische religiewetenschap. Met hun onderzoek hopen ze bij te dragen aan de zelfreflectie vanuit teksten, instituties, opvattingen en praktijken van de religies. Centraal staat de transformatie van religieuze identiteit in een pluriforme en individualiserende samenleving. Hun onderzoek is te vinden op de pagina van hun onderzoeksgroep Empirische en praktische religiewetenschap. Je kunt als student deelnemen aan deelvragen over hun onderzoek, of samen met hen een pilot-onderzoek opzetten.

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld