Collegegeld

Studiejaar 2024 - 2025

Wettelijk collegegeld
€ 2.530,00
Instellingscollegegeld EER
€ 2.530,00
Instellingscollegegeld niet-EER
€ 16.500,00

Het wettelijk collegegeld geldt voor EU/EER*, Zwitserse of Surinaamse studenten die nog geen masterdiploma in Nederland hebben behaald. Voldoe je niet aan deze voorwaarden en kom je uit een EU/EER-land, dan geldt voor jou het EER-instellingscollegegeld. Bijzonder aan de Master Religiewetenschappen en al haar specialisaties is dat het EER-instellingscollegegeld voor deze opleidingen gelijkgesteld is aan het wettelijk collegegeld. Kom je uit een niet-EU/EER-land (excl. Zwitserland en Suriname), dan geldt voor jou het niet-EER instellingscollegegeld.  

Bekijk welke uitzonderingen er zijn. 

Let op: als niet-EU/EER student kom je in aanmerking voor wettelijk collegegeld als je: 

  • een UAF-beurs ontvangt (voor vluchtelingstudenten in Nederland); 
  • voldoet aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering zoals beschreven door DUO.  

*EU/EER-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Caribisch Nederland), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje of Zweden.